Στη φάση της υλοποίησης έχει εισέλθει, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, το μεγάλο έργο ψηφιακού μετασχηματισμού της ΗΔΙΚΑ, με αντικείμενο «το σχεδιασμό, την ενοποίηση και την υποστήριξη των μητρώων της, στον τομέα της Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης». Οι σχετικές συμβάσεις υπεγράφησαν με τους αναδόχους πριν την εκπνοή της περσινής χρονιάς. Το έργο χωρίζεται σε δύο τμήματα.

Την υλοποίηση του πρώτου τμήματος με τίτλο «Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης» ανέλαβε η ένωση εταιρειών «ΟΤΕ-Byte». Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 9.985.968 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αντικείμενο είναι η παροχή υπηρεσιών που απαιτούνται για την απρόσκοπτη λειτουργία και την επιχειρησιακή συνέχεια του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και η παροχή ψηφιακών υπογραφών στους επαγγελματίες Υγείας οι οποίοι είναι χρήστες του συστήματος Κόμβος διαλειτουργικότητας Την υλοποίηση του δεύτερου τμήματος του έργου «Σχεδιασμός και ανάπτυξη τεχνολογικών εργαλείων μετασχηματισμού και εκκαθάρισης δεδομένων του Μητρώου του ΑΜΚΑ και Κόμβος Διαλειτουργικότητας») ανέλαβε η ένωση εταιρειών «PwC – Collectives – Computer Team», με την αξία της σχετικής σύμβασης να ανέρχεται στα 4.940.013 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ..

Αντικείμενο είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη τεχνολογικών εργαλείων μετασχηματισμού και εκκαθάρισης δεδομένων του Μητρώου του ΑΜΚΑ και η υλοποίηση ενός κεντρικού κόμβου διαλειτουργικότητας (API Gateway), ο οποίος θα λειτουργεί ως το κεντρικό ενιαίο σημείο πρόσβασης, τόσο από εφαρμογές τρίτων όσο και από εσωτερικές εφαρμογές.