Μια ακόμα έρευνα έρχεται να επιβεβαιώσει τον αναβαθμισμένο ρόλο που έχουν αναλάβει οι CIOs σήμερα στην επιχείρησή τους, καθώς, περισσότερο από ποτέ, η διοίκηση της εταιρείας τούς χρειάζεται για να συμμετέχουν πιο ενεργά στην επιχειρηματική ανάπτυξη, εκτιμώντας τις ικανότητες και το έργο τους.

H συντριπτική πλειοψηφία των CEOs πιστεύει ότι η Διεύθυνση Πληροφορικής θα παίξει ένα κρίσιμο ρόλο για την επιτυχία των οργανισμών τους μέσα στο 2015. Αυτό αποτελεί το πόρισμα μιας νέας μελέτης της Modis, μιας εταιρείας στελέχωσης του ΙΤ, η οποία αναφέρει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των CEOs (93%) έχει εμπιστοσύνη στην ικανότητα του ΙΤ να δίνει προστιθέμενη αξία στην επιχείρησή και να συμβάλλει στην επιχειρηματική ανάπτυξη. Στην έρευνα της Modis ρωτήθηκαν οι CEOs σχετικά με την άποψή τους για τους CIOs ειδικότερα και για τη Διεύθυνση Πληροφορικής γενικότερα, όσον αφορά την αξία που προσδίδουν στην επιχείρηση. Τα νέα, σύμφωνα με την έρευνα, είναι πολύ καλά για τους ηγέτες του ΙΤ. Αν και η έρευνα αφορά την Αμερική, μάς δίνει μια καλή εικόνα για την άποψη που έχουν οι CEOs για τους Διευθυντές Πληροφορικής των εταιρειών τους.

Τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας
Σχεδόν όλοι οι CEOs (98%) πιστεύουν ότι οι Διευθύνσεις Πληροφορικής των οργανισμών τους είτε παρέχουν τα αναμενόμενα επίπεδα (51%), είτε πάνω από τους προσδοκίες τους (36%), όσον αφορά το ROI. Μόλις 7% των ερωτηθέντων είχε αρνητική άποψη για το ίδιο θέμα. Η συντριπτική πλειοψηφία των CEOs και των ιδιοκτητών εταιρειών «εμπιστεύονται απόλυτα τον Διευθυντή Πληροφορικής και θεωρεί ότι ο CIO προσλαμβάνει τα κατάλληλα IT στελέχη στην εταιρεία τους».

Οι CIOs κάνουν μια καλή δουλειά όσον αφορά την επικοινωνία τους με τα υπόλοιπα τμήματα μέσα στην εταιρεία, με το 98% των CEOs να εκτιμά ότι οι CIOs ανταποκρίνονται στο ρόλο που θα πρέπει να παίζει το IT μέσα στην επιχείρηση, όσον αφορά αυτήν την επικοινωνία. Σχεδόν οι μισοί (48%) CEOs περιμένουν να αυξήσουν το διαθέσιμo budget για το IT μέσα στο 2015. Από τους υπόλοιπους, το 46% εκτιμά ότι θα διατηρήσουν το IT budget στα ίδια επίπεδα, ενώ μόλις 5% πιστεύει ότι θα μειώσει το budget που θα διαθέσει στο ΙΤ. Εντυπωσιακό είναι, επίσης, το γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι CEOs (98%) εμπιστεύονται τις Διευθύνσεις Πληροφορικής, ώστε να επενδύσουν στην τεχνολογία που χρειάζεται για να αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις τους.

Πώς έγινε η έρευνα
Η έρευνα συνέλεξε τις απόψεις των CEOs και των ιδιοκτητών επιχειρήσεων για τις Διευθύνσεις Πληροφορικής τους, εστιάζοντας στις αντιλήψεις τους για τη διεύθυνση του ΙΤ. Η έρευνα διεξάχθηκε τηλεφωνικά με ένα δείγμα 500 CEOs και ιδιοκτητών επιχειρήσεων στις ΗΠΑ και έτρεξε το χρονικό διάστημα 27 Ιουλίου – 12 Αυγούστου 2014.