Ενώ οι καινοτόμες τεχνολογίες συνεχίζουν να μετασχηματίζουν τον τρόπο που οι εταιρείες κάνουν business, μια νέα δημοσκόπηση, η οποία διεξήχθη από το CIO Magazine, ανακάλυψε ότι οι CIOs έχουν την τάση να ξοδεύουν περισσότερο από όσο ξέραμε έως τώρα.

Όπως καταγράφεται στη μελέτη «CIO Tech Poll: Economic Outlook» που διεξήγαγε πρόσφατα το περιοδικό CIO Magazine, σχεδόν το 50% των Διευθυντικών Στελεχών του ΙΤ σκοπεύουν να αυξήσουν το συνολικό τους IT budget, σε σχέση με το 47% το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα και το 52% πριν δύο χρόνια. Tα IT budgets αναμένεται να αυξηθούν κατά ένα μέσο όρο της τάξης του 6,4%, σε σχέση με το 4,9% τα δύο προηγούμενα χρόνια. Μόλις 12% των ερωτηθέντων σκοπεύει να μειώσει τα έξοδα του ΙΤ, όπως και πέρσι, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του 2013 ανέρχονταν στο 17%.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται να υπάρχει μια εμφανής αύξηση στον αριθμό των διευθυντικών στελεχών του ΙΤ που θα έχουν ένα μεγαλύτερο budget στη διάθεσή τους: το 61% θα τονώσουν ακόμα περισσότερο τις ΙΤ επενδύσεις τους σε νέα έργα, σε σχέση με το 48% και το 47% των προηγούμενων ετών (2013 & 2014). Οι CIOs σε μεγάλες επιχειρήσεις (με 1.000 ή περισσότερους υπαλλήλους) είναι πιο πιθανό να αυξήσουν το IT budget τους από ότι οι συνάδελφοί τους σε μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (66 και 58%). Το 46% των CIOs που συμμετείχαν στην έρευνα σχεδιάζουν να αυξήσουν τις επενδύσεις τους σε νέες τεχνολογικές εταιρείες, σε σχέση με το 41% πέρσι.

Εντείνεται το ενδιαφέρον για τους εξωτερικούς πελάτες
Οι CIOs αυξάνουν όλο και περισσότερο τις προσπάθειές τους για τους εξωτερικούς πελάτες των οργανισμών τους. Σχεδόν τρεις στους τέσσερις πιστεύουν ότι το IT αλληλεπιδρά περισσότερο με τους εξωτερικούς πελάτες από ότι πριν δύο χρόνια, ενώ το 37% των ερωτηθέντων θα εστιάσει τις νέες επενδύσεις σε αλληλεπιδράσεις, σχέσεις και βελτίωση εμπειρίας των εξωτερικών πελατών, σε σχέση με το 33% και το 36% το 2013 και το 2014 αντίστοιχα. Όσον αφορά την κατανομή του budget, οι CIOs αναμένεται να διοχετεύσουν το 68% του budget τους σε core τεχνολογίες (όπως υποδομές, δίκτυα, storage, υπολογιστές), ενώ το 32% σε νέες τεχνολογίες αιχμής, όπως λύσεις mobility, CRM, m-commerce, cloud, social και marketing automation. Αυτά τα ποσοστά παραμένουν τα ίδια όπως και πέρσι, αλλά είναι διαφορετικά σε σχέση με τα αντίστοιχα πριν δύο χρόνια, με το 73% να αφορούσε τις επενδύσεις σε core τεχνολογίες και το υπόλοιπο 27% σε τεχνολογίες αιχμής.

Χρήσιμη η συχνότερη επικοινωνία με τη διοίκηση
Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι αναπτύσσονται καλές σχέσεις ανάμεσα στο ΙΤ και στους επιχειρηματικούς τους συναδέλφους και ότι η πιο συχνή επικοινωνία με τη διοίκηση και τα άλλα διευθυντικά στελέχη αυξάνει την αποδοχή του ΙΤ μέσα στον οργανισμό. Σχεδόν 9 στους 10 CIOs (87%) εκτιμούν ότι οι συνάδελφοί τους στην εταιρεία κατανοούν την αξία του ΙΤ, ενώ το 72% επικοινωνούν με τη διοίκηση και τα διευθυντικά στελέχη περισσότερο συχνά από ότι έκαναν πριν από δύο χρόνια. Ωστόσο, η κατανόηση της αξίας του ΙΤ από τα διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης αποτελεί πρόκληση για το 63% των ερωτηθέντων, με το 36% να θεωρεί ότι τα διευθυντικά στελέχη πιστεύουν ότι κατανοούν καλύτερα την τεχνολογία από ολόκληρη την ομάδα του ΙΤ.

Εκείνοι οι CIOs που επικοινωνούν περισσότερο με την ηγεσία στην εταιρεία τους είναι πολύ πιο πιθανό, σε σχέση με τους υπόλοιπους, να διαθέτουν συναδέλφους που να κατανοούν την αξία του ΙΤ (91% σε σχέση με το 77%) και να έχουν δομήσει ομάδες στο τμήμα τους που να επικεντρώνονται περισσότερο στους εξωτερικούς πελάτες (81% σε σχέση με το 48%). Η πρόκληση πρόσληψης και διατήρησης ταλέντων Η πρόσληψη και η διατήρηση ταλέντων του ΙΤ θεωρείται κορυφαία πρόκληση για το 67 και 61% των CIOs που συμμετείχαν στην έρευνα. Αυτά τα ποσοστά είναι σημαντικά μεγαλύτερες σε μεγάλους οργανισμούς, όπου το 81% κατατάσσει την πρόσληψή της ανάμεσα στις κορυφαίες προκλήσεις, σε σχέση με το 57% σε μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις.

Σχεδόν τρεις στους τέσσερις (74%) CIOs μεγάλων οργανισμών αναφέρουν τη διατήρηση ταλέντων ως κορυφαία πρόκληση για την εταιρεία τους, σε σχέση με το 53% στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όταν ρωτήθηκαν για να περιγράψουν τη μεγαλύτερη πρόκληση όσον αφορά την πρόσληψη IT ταλέντων στον οργανισμό τους, οι CIOs ανέφεραν την εύρεση των κατάλληλων γενικών skill sets, όπως και τη σωστή ανάμειξη των IT skills και της εστίασης στο business. Οι CIOs των εταιρειών που δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην κάλυψη των αναγκών των εξωτερικών πελατών τους, ανέφεραν την πρόσληψη ταλέντων ως πρόκληση σε ένα μεγαλύτερο εύρος (71% σε σχέση με το 55%).

Το IT έχει το λόγο σε τεχνολογικές προμήθειες που χρηματοδοτούνται από την επιχείρηση
To 76% των ηγετών του IT που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν αναπτύξει μια πολιτική ή μια διαδικασία για να διασφαλίσουν τη συμμετοχή του ΙΤ όταν οι τεχνολογικές αγορές χρηματοδοτούνται από άλλα τμήματα, ενώ το 58% αναφέρει ότι η συμμετοχή του ΙΤ ποικίλλει, ανάλογα με τις τεχνολογικές αγορές που χρηματοδοτούνται από αλλού. Όταν τους ζητήθηκε να περιγράψουν εν συντομία το πώς αλλάζει η συμμετοχή του ΙΤ για τα μη χρηματοδοτούμενα από τη Διεύθυνση Πληροφορικής projects, πολλές από τις απαντήσεις οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η συμμετοχή του ΙΤ εξαρτάται από την εμπειρία και τεχνογνωσία των άλλων τμημάτων, όπως και από τον σκοπό του project.

Επιπλέον το 50% των CIOs θεωρεί ότι τα άλλα τμήματα της επιχείρησης τους συμβουλεύεται για συστάσεις σε τεχνολογικές λύσεις και στην επιλογή providers, όσον αφορά τεχνολογικά projects που τρέχουν εκτός της περιοχής αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Πληροφορικής. Μόλις 3% ανέφερε ότι τo IT δεν εμπλέκεται σε τέτοιες περιπτώσεις, παρά μόνο όταν εμφανίζεται κάποιο πρόβλημα, ενώ μόνο 1% πιστεύει ότι το ΙΤ δεν συμμετέχει ακόμα και αν προκύψει κάποιο πρόβλημα.