Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της έρευνας που πραγματοποίησε η διαδικτυακή κοινότητα Poudouleveis.gr, μέλος του δικτύου πλατφορμών WhereWeWork, σχετικά με την στάση των Ελλήνων εργοδοτών και τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Συγκεκριμένα, όπως καταγράφηκε, το 41% των τμημάτων HR των εταιρειών αξιοποιεί ήδη τη νέα τεχνολογία. Σημειώνεται ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 15 Μαΐου με 5 Ιουνίου 2024 και σε αυτήν συμμετείχαν περισσότερα από 5.200 άτομα από το χώρο του HR, από χώρες τις Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και πιο συγκεκριμένα την Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία και τη Μολδαβία.

Οι εταιρείες που συμμετείχαν ανήκουν σε διάφορους κλάδους, με κυρίαρχους αυτούς των χρηματοοικονομικών, του ICT, του retail, του HoReCa και των υπηρεσιών υγείας, με ποσοστό μεγαλύτερο του 80% εξ αυτών να απασχολεί περισσότερους από 100 εργαζομένους. Παρότι το 39,6% των HR Managers δηλώνουν άγνοια επί του θέματος, οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες – και συγκεκριμένα το 41% – δήλωσε ότι η εταιρεία στην οποία εργάζεται υποστηρίζει τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Οι λόγοι για τους οποίους υποστηρίζεται η πρακτική της χρήσης εργαλείων AI μοιάζουν να είναι ακόμα πιο σημαντικοί, καθώς το 34,7% των υπεύθυνων ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα μας θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται ο φόρτος εργασίας των υπαλλήλων και εξοικονομείται περισσότερος χρόνος. Επιπλέον, τα εργαλεία αυτά μπορούν να αυτοματοποιήσουν ορισμένες εργασίες, με αποτέλεσμα – σύμφωνα με το 34,8% – μικρότερη εξάρτηση από εξωτερικούς συνεργάτες. Παρά το θετικό κλίμα που υπάρχει, η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει καταφέρει ακόμα να ενσωματωθεί πλήρως στον χώρο του HR, με το 78% να δίνει αρνητική απάντηση στην αντίστοιχη ερώτηση, ενώ το 56,8% δεν την αξιοποιεί ούτε σε προσωπικές δραστηριότητες.

Υψηλό ποσοστό στην Ελλάδα
Σύμφωνα με τους υπεύθυνους HR, οι υπάλληλοι στην Ελλάδα, σε ένα υψηλό ποσοστό της τάξης του 43%, χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία αυτών (67,2%) προτιμά το ChatGTP. Σαν αποτέλεσμα, το 32,8% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα σκέφτεται να προωθήσει την παροχή εκπαίδευσης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων στη χρήση εργαλείων AI.

Από τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα στην Ελλάδα, το 28,3% πιστεύει ότι η ενσωμάτωση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης θα βελτιώσει την ποιότητα εργασίας, ενώ το 24,8% ισχυρίζεται ότι η επιρροή μπορεί να είναι θετική εφόσον φροντίσουμε να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας. Ένα ποσοστό της τάξης του 22,4% δείχνει μία ανησυχία σχετικά με το αποτέλεσμα της χρήσης της AI στην αγορά εργασίας και την κοινωνία γενικότερα, ενώ το 21,9% θεωρεί ότι τα εργαλεία αυτά θα διευκολύνουν τους εργαζομένους και θα βοηθήσουν σημαντικά στην ανάπτυξη της κοινωνίας. Στο ερώτημα πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται υπεύθυνα και ηθικά στον χώρο εργασίας, η μεγάλη πλειοψηφία (60%) υποστηρίζει πως η ευθύνη για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο εργασίας βαραίνει αποκλειστικά τον εργοδότη.