Η Equinix επέκτεινε τη συνεργασία της με την Vmware, υποστηρίζοντας το VMware Cloud on Dell EMC στην πλατφόρμα της, φιλοδοξώντας να επιταχύνει την υιοθέτηση των multi hybrid cloud περιβαλλόντων στο επιχειρηματικό κόσμο.

Σημειώνεται ότι ως μια πλήρως διαχειρίσιμη στο cloud υπηρεσία, το VMware Cloud on Dell EMC συνδυάζει το public cloud με την ασφάλεια, τον έλεγχο και τις επιδόσεις των on-premises υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό η Vmware θα αξιοποιήσει τη δεσπόζουσα θέση της Equinix στην παγκόσμια αγορά colocation για την προώθηση της υπηρεσίας της, αλλά και θα την υποστηρίζει στις hybrid cloud υποδομές, με τα συστήματα και τις καινοτομίες της.

Οι Equinix και Vmware συνεργάζονται ήδη από το 2013. Η ενισχυμένη, πλέον, υπηρεσία Vmware Cloud on Dell EMC θα συνδυάζει πλέον την ευελιξία και τις επιδόσεις του public cloud, με την ασφάλεια, τον έλεγχο και την αποδοτικότητα των τοπικών υποδομών, όπως αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση των δύο εταιρειών.