Οι εταιρείες SingularLogic, Adaptit και Netcompany – Intrasoft υπέγραψαν, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, συμβάσεις, με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός ψηφιακών συστημάτων για Το Χαμόγελο του Παιδιού- SMILE NET».

Πιο συγκεκριμένα: – Το τμήμα 1 του διαγωνισμού, με αντικείμενο τη δημιουργία κι ανάπτυξη συστήματος παραγωγής και δημοσιοποίησης υλικών εξαφάνισης για το «Amber Alert Hellas» και το «Missing Alert Hellas» ανατέθηκε στην SingularLogic (αξία σύμβασης 227.664 ευρώ). – Το τμήμα 2 του διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια Ψηφιακού Ασύρματου Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος πανελληνίας κάλυψης, καθώς και το τμήμα 3 με αντικείμενο την «υλοποίηση Δικτυακού Συστήματος Κεντρικής Διαχείρισης περιστατικών ανάγκης δια μέσω πολλαπλών τηλεπικοινωνιακών μέσων, στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας τεχνολογικού εκσυγχρονισμού του Εθνικού Συντονιστικού Προγράμματος Ενημέρωσης για την Εξαφάνιση /Απαγωγή Ανηλίκων («Amber Alert Hellas»), του εμπλουτισμού του με διασυνοριακές δυνατότητες και λειτουργίες και της ενίσχυσής του με υποστηρικτικές εφαρμογές», ανατέθηκε στην Adaptit (στα 54.996 ευρώ η αξία της σύμβασης για το τμήμα 2 και στα 132.999 ευρώ η αξία της σύμβασης για το τμήμα 3). – Το 4ο τμήμα του διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Ψηφιακού Συστήματος Διαχείρισης και Ενημέρωσης Εθελοντών και Συνεργαζόμενων Φορέων και Δράσεων σε περίπτωση Εξαφάνισης ή Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης» θα υλοποιήσει η Netcompany – Intrasoft, με την αξία της υπογραφείσας σύμβασης στα 148.800 ευρώ.