Οι εταιρείες Space Hellas, Active Computer Systems και Byte κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, προσφορές στο διαγωνισμό του ΔΕΔΔΗΕ με αντικείμενο «προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής με τριετή εγγύηση καλής λειτουργίας και υπηρεσίες αποστολής και εγκατάστασης», συνολικού προϋπολογισμού 4,79 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της προαίρεσης.

H προμήθεια περιλαμβάνει 2.000 φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Intel Core i5 και i7), 1.000 οθόνες LCD, 2.500 docking stations, 500 προσαρμογείς HDMI (male) σε VGA (female) adaptors καθώς επίσης και υπηρεσίες αποστολής και εγκατάστασης. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη για το διάστημα της εγγυητικής περιόδου των 3 ετών από την ολοκλήρωση όλων των εγκαταστάσεων και την οριστική παραλαβή του συνόλου του εξοπλισμού.