Τις εταιρείες που κατέθεσαν προσφορά στο διαγωνισμό του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την «προμήθεια 4.950 τεμαχίων σαρωτών, 13.368 τεμαχίων εκτυπωτών και 6.736 τεμαχίων πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες φορέων του Δημοσίου (Υπουργεία – ΑΑΔΕ – ΟΑΕΠ – ΕΦΚΑ – ΥΠΕ (Νοσοκομεία)» έχει στη διάθεσή του το NetFAX.

Ο διαγωνισμός για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο είναι πρoϋπολογισμού 35,9 εκατ. ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Για την ομάδα Α που περιλαμβάνει τους σαρωτές οι εταιρείες που κατέθεσαν προσφορά είναι οι εξής: 1. Cosmos Business Systems (Fujitsu) 2. Space Hellas (Fujitsu) 3. Amplus (Epson) 4. Active Computer Systems (Epson) 5. Ζουμπουλάκης (Fujitsu) 6. Intertech (Panasonic) 7. Alpha ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Fujitsu) 8. CPI (Avision) 9. Konica (Fujitsu)

Για την ομάδα Β που περιλαμβάνει τους εκτυπωτές: 1. Active Computer Systems (HP) 2. Ζουμπουλάκης (Kyocera) 3. Amplus (Kyocera) 4. Cosmos Business Systems (Kyocera) 5. Space Hellas (Kyocera) 6. CPI (OKI και Kyocera) 7. Konica (Konica) 8. Kόντης ΕΠΕ (Lexmark) 9. ERGOSYSTEMS (Lexmark) 10. IP Partners (Lexmark) 11. AlphaΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Lexmark)

Για την ομάδα Γ που περιλαμβάνει πολυμηχανήματα οι εταιρείες που κατέθεσαν προσφορά είναι οι παρακάτω: 1. CPI (Sharp) 2. Konica (Konica) 3. Active (HP) 4. Cosmos Business Systems (Kyocera) 5. Κόντης (Lexmark και RICOH) 6. ERGOSYSTEMS (Lexmark και RICOH) 7. Alpha ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ((Lexmark και RICOH) 8. Amplus (Kyocera) 9. Space(Kyocera) 10. Ζουμπουλάκης (Kyocera)

Σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, θα υπογραφεί συμφωνία πλαίσιο με τις πέντε εταιρείες που θα καταθέσουν την πιο χαμηλή, οικονομικά, προσφορά.  Θα ακολουθήσουν νέοι διαγωνισμοί στους οποίους δικαίωμα, αλλά και υποχρέωση υποβολής προσφοράς θα έχουν μόνο οι εταιρείες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία.