Στις εταιρείες Mti SystemsCosmos Business Systems, Βyte και Telmaco κατακυρώθηκαν τα τμήματα του διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενίσχυση υποδομών για την προαγωγή του ψηφιακού μετασχηματισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Πιο συγκεκριμένα:

-το 1ο τμήμα που αφορά στην αδιάλειπτη λειτουργία υπηρεσιών δεδομένων (file services)- MS) κατακυρώθηκε στην Mti Systems στο ποσό των 408.580 ευρώ. Στόχος είναι η πλήρης αποφυγή των καταστροφικών καταστάσεων, με μηδενικό Recovery Point Objective (RPO) και σχεδόν μηδενικό Recovery Time Objective (RTO).

-το 3ο τμήμα που αφορά στην προστασία κρίσιμων στοιχείων της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού PKI κατακυρώθηκε στην Cosmos Business Systems έναντι 61.000 ευρώ.

-το 4ο τμήμα που αφορά στην παροχή ενοποιημένων υπηρεσιών τηλεφωνίας στο κεντρικό campus του ΑΠΘ κατακυρώθηκε στην Byte, στο ποσό των 756.000 ευρώ.

-το 5ο τμήμα που αφορά στην αναβάθμιση οπτικοακουστικού εξοπλισμού αιθουσών διδασκαλίας ΑΠΘ, εμπλουτισμός των ψηφιακών εργαλείων υποστήριξης της ηλεκτρονικής μάθησης και δημιουργία κεντριών υποδομών στην Telmaco, έναντι 2,4 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο της δράσης θα αναβαθμιστεί ο οπτικοακουστικός εξοπλισμός 100 αιθουσών του ΑΠΘ.

– το 6ο τμήμα με αντικείμενο υποδομές υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης χειρουργείων κατακυρώθηκε, επίσης, στην Telmaco, έναντι 156.000 ευρώ.

Για το τμήμα 2 (Αδιάλειπτη λειτουργία υπηρεσιών εικονικών μηχανών και προστασία backup) η διαγωνιστική διαδικασία κηρύχτηκε άγονη καθώς δεν κατατέθηκε καμία προσφορά και αναμένεται να επαναπροκηρυχτεί.