Πολύ σοβαρά καλούνται να πάρουν τα brands την ανάπτυξη του voice search, προσαρμόζοντας την επικοινωνιακή τους προσέγγιση σε όλες τις διαφορετικές πλατφόρμες. Σύμφωνα με την Sophie Harding, Trends and Futures Director της Mindshare UK, οι έξυπνοι ψηφιακοί βοηθοί και τα έξυπνα ηχεία μεταβάλλουν την καταναλωτική συμπεριφορά, χτυπώντας «καμπανάκι» για τις μάρκες.

Όπως δείχνει μάλιστα έρευνα της Mindshare, το 47% των γονέων ήδη συμφωνεί ότι αισθάνεται τα έξυπνα ηχεία του ως μέλος της οικογένειας. Καθώς η φωνή ενσωματώνεται σε πολλά προϊόντα, η φωνητική αναζήτηση θα πραγματοποιείται σταδιακά σε όλο και περισσότερες περιστάσεις, έως ότου εδραιωθεί οριστικά ως αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ρουτίνας.