Εξι κυρίαρχες τάσεις καθοδηγούν τις επιχειρήσεις κατά τη μετάβασή τους στη νέα ψηφιακή εποχή, όπως καταγράφεται στην πρόσφατη μελέτη Technology Vision 2014 της Accenture.

Πηγή: Accenture, Aπόδοση: Γιώργος Φετοκάκης, gfetokakis@boussias.com

Οι μέρες όπου τα καινοτόμα, εστιασμένα στην τεχνολογία start-ups, αποτελούσαν τα μόνα που μπορούσαν να διαταράξουν την αγορά, αναπτυσσόμενα ταχύτερα από τους μεγαλύτερους και καθιερωμένους ανταγωνιστές τους σύντομα θα ανήκουν στο παρελθόν, σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη της Accenture. Η μελέτη Accenture Technology Vision 2014 αναγνωρίζει έξι τεχνολογικές τάσεις που επιτρέπουν στις μεγάλες επιχειρήσεις να συμπορευτούν με όλα αυτά τα start-ups που αναστατώνουν την αγορά, προωθώντας την καινοτομία, επιτρέποντάς τους να εκμεταλλευτούν τις ψηφιακές τεχνολογίες για να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Σύμφωνα με το πόρισμα της έρευνας, οι ηγέτιδες εταιρείες αναπτύσσουν ψηφιακές στρατηγικές που εμπλέκουν το mobility, τα Analytics και το cloud για να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες, να επωφεληθούν από την σε πραγματικό χρόνο νοημοσύνη, να επεκτείνουν τα όρια της κλασικής εργατικής δύναμης και να μετασχηματίσουν τον τρόπο που διαχειρίζονται και χρησιμοποιούνται τα δεδομένα. Επιπλέον, υιοθετούν τις ψηφιακές τεχνολογίες για να καθοδηγήσουν αποτελεσματικότερα τις διεργασίες τους και να μεταμορφώσουν τον τρόπο που δραστηριοποιούνται στην αγορά, συνεργάζονται με τους εταίρους και τους πελάτες τους και διαχειρίζονται τις συναλλαγές. Το ψηφιακό γίνεται με γοργούς ρυθμούς μέρος του λειτουργικού τους DNA, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να γίνουν οι μεσίτες της ψηφιακής ισχύος του μέλλοντος.

Το πρώτο κύμα
Σύμφωνα με την Accenture, φέτος θα δούμε το πρώτο κύμα της αλλαγής, όπου μεγάλες παραδοσιακά εταιρείες θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία ως την κύρια κινητήρια δύναμη για τη συνεχή και αποτελεσματικότερη ανάπτυξή τους. Θα δούμε, έτσι, παραδοσιακά μεγάλες εταιρείες να μετατρέπονται σε ψηφιακούς γίγαντες. Επιπλέον, για όλες τις διοικήσεις των εταιρειών, οπουδήποτε και αν δραστηριοποιούνται, τα επόμενα τρία χρόνια θα καθορίζουν το βαθμό ψηφιοπόιησής τους και τη θέση τους στο νέο ψηφιακό κόσμο. Οι μεγάλες επιχειρήσεις βάζουν τα δυνατά τους για να μετατραπούν από followers σε ηγέτες του ψηφιακού κόσμου. Ενας τεράστιος μετασχηματισμός βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τα όρια θολώνουν σε πολλές περιοχές – όχι μόνο ανάμεσα στους Διευθυντές Πληροφορικής και στους συναδέλφους τους στην εταιρεία, αλλά και ανάμεσα σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και φυσικούς πόρους και ανάμεσα σε επιχειρήσεις και στους πελάτες, τους προμηθευτές και τους μετόχους τους. Η στρατηγική του ΙΤ και η επιχειρηματική στρατηγική δεν είναι, πλέον, ξένες μεταξύ τους, αλλά έχουν γίνει αχώριστες. Αυτό αποτελεί τη νοοτροπία που χαρακτηρίζει όλο το ψηφιακό φάσμα. Με πολλούς τρόπους, ο ψηφιακός κόσμος οδηγεί σε μια αναγέννηση τις μεγάλες επιχειρήσεις, επιτρέποντάς τους να επανασυνδεθούν με αυτό που τις έκανε να ξεχωρίζουν στο χώρο τους. Το ψηφιακό προσφέρει μια τεράστια ποικιλία δυνατοτήτων.

Ολο και περισσότερες εταιρείες θα χρησιμοποιούν τη νέα ψηφιακή τους ικανότητα ως σημείο διαφοροποίησης, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους και προωθώντας ακόμα περισσότερο την ανάπτυξή τους. Σύμφωνα με την Accenture , οι έξι κινητήριες δυνάμεις της ψηφιακής μεταμόρφωσης που συντελείται γύρω μας είναι οι εξής:

Επεκτείνοντας την τεχνητή ευφυΐα στα όρια της. ο πραγματικός κόσμος αναμειγνύεται όλο και περισσότερο με το online, καθώς οι φορετές συσκευές, τα μικρά αντικείμενα και οι μηχανές μάς τροφοδοτούν με τεχνητή ευφυΐα σε πραγματικό χρόνο, αλλάζοντας τον τρόπο που ζούμε και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Το νέο επίπεδο του διασυνδεδεμένου και εξοπλισμένου με λειτουργίες επαυξημένης ευφυΐας εργατικού δυναμικού αυτοματοποιεί τις διαδικασίες και ενσωματώνει τις μηχανές στις ζωές μας. Για τους καταναλωτές αυτό μεταφράζεται σε ενίσχυση των ικανοτήτων τους, ενώ για τις εταιρείες, η απόκτηση σε πραγματικό χρόνο σχετικών μεταξύ τους δεδομένων σημαίνει ότι τόσο οι μηχανές όσο και οι υπάλληλοι μπορούν να δράσουν και να αλληλεπιδράσουν ταχύτερα και πιο έξυπνα μεταξύ τους, σχεδόν σε οποιαδήποτε κατάσταση.

Από το workforce στο crowdsource: οδεύοντας στην εποχή της επιχείρησης χωρίς σύνορα. Φανταστείτε την εικόνα ενός εργατικού δυναμικού που επεκτείνεται πέρα από τους υπαλλήλους της εταιρείας, αποτελούμενο από οποιοδήποτε ανεξάρτητο πρόθυμο χρήστη θέλει να συνεισφέρει μέσω του Internet. Η τεχνολογία επιτρέπει, πλέον, στους οργανισμούς να αξιοποιήσουν τεράστιες πηγές πόρων σε όλο τον κόσμο. Η αξιοποίηση αντίστοιχων δυνατοτήτων για την επίτευξη επιχειρηματικών στόχων αποτελεί πρόκληση, αλλά οι ευκαιρίες που δημιουργούνται είναι τεράστιες: ανοίγουν τη δίοδο προς ένα τεράστιο εργατικό δυναμικό το οποίο όχι μόνο διαθέτει τις ικανότητες για να επιλύσει τα πιο δύσκολα επιχειρηματικά προβλήματα του σήμερα, αλλά, σε αρκετές περιπτώσεις, έχει τα κίνητρα για να το κάνει αυτό ανέξοδα.

Εφοδιαστική αλυσίδα δεδομένων: αλλάζοντας τον τρόπο διαχείρισης των δεδομένων. Οι τεχνολογίες δεδομένων εξαλλάσσονται ταχέως, αλλά οι περισσότερες εξ αυτών υιοθετούνται αποσπασματικά. Ως αποτέλεσμα, τα επιχειρηματικά δεδομένα υποχρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό. Για να μπορέσουν να εξορύξουν την πραγματική αξία από τα δεδομένα τους, οι εταιρείες χρειάζεται να ξεκινήσουν να τα χειρίζονται περισσότερο όπως μια εφοδιαστική αλυσίδα, ενεργοποιώντας την εύκολη και εκμεταλλεύσιμη ροή τους μέσα από τις υποδομές και τα οικοσυστήματά τους.

Αξιοποιώντας την υπερκλιμάκωση : το hardware επιστρέφει (αν και ποτέ δεν μας εγκατέλειψε). Ο κόσμος του hardware σήμερα αποτελεί φυτώριο της καινοτομίας, καθώς εκτοξεύεται η ζήτηση για μεγαλύτερα και ταχύτερα data centers. Οι σημαντικές πρόοδοι που έχουν συντελεστεί σε περιοχές όπως είναι η κατανάλωση ενέργειας, οι διεργασίες, η μνήμη solid state και οι αρχιτεκτονικές υποδομών, δίνουν στις εταιρείες νέες δυνατότητες για μαζική κλιμάκωση των υποδομών τους, αύξηση της αποτελεσματικότητας και μείωση του κόστους τους, ενώ παράλληλα επιτρέπει στα πληροφοριακά συστήματα να αποδώσουν στα υψηλότερα επίπεδά τους έως τώρα. Καθώς οι εταιρείες ψηφιοποιούν τις δραστηριότητές τους, θα βλέπουν όλο και περισσότερο το hardware ως ένα ουσιαστικό παράγοντα για την υποστήριξη του επόμενου κύματος ανάπτυξής τους.

Επιχειρήσεις και εφαρμογές: λογισμικό, το βασικό συστατικό του ψηφιακού κόσμου. Ακολουθώντας τις επιταγές της καταναλωτικής κοινωνίας, οι επιχειρήσεις υιοθετούν με γοργούς ρυθμούς apps με σκοπό να αποκτήσουν μεγαλύτερη επιχειρηματική ευελιξία. Σύμφωνα με την έρευνα της Accenture, το 54% των πιο παραγωγικών ομάδων του ΙΤ έχει αναπτύξει ήδη modular apps για τους υπαλλήλους της εταιρείας τους. Οι Διευθυντές Πληροφορικής και τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων πρέπει να καθορίσουν ποιος θα παίζει ποιο ρόλο στην ανάπτυξη apps στους νέους τούς ψηφιακούς οργανισμούς και πρέπει, επίσης, να αλλάξουν την ίδια διαδικασία ανάπτυξης apps, ώστε να εκμεταλλεύονται γρήγορα τις νέες τεχνολογίες και να επιταχύνουν, έτσι, την πρόοδο της εταιρείας τους.

Αρχιτεκτονική ανθεκτικότητα: το μάντρα της non-stop επιχείρησης. Στην ψηφιακή εποχή, οι επιχειρήσεις πρέπει να ικανοποιούν τις συνεχείς απαιτήσεις που τίθενται στις διεργασίες, τις υπηρεσίες και τα συστήματά τους. Αυτό έχει παράπλευρες συνέπειες σε όλη την εταιρεία, ειδικά για τη Διεύθυνση Πληροφορικής, όπου η ανάγκη για μια “always on” υποδομή μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στο “business as usual” και στη καταρράκωση του ονόματος της εταιρείας. Ολες οι επιχειρήσεις, από τις πιο μεγάλες έως το πιο μικρές, βρίσκονται μπροστά σε μια πιεστική ανάγκη επανεξέτασης των δυνατοτήτων τους, στο πλαίσιο των επόμενων σταθμών των ψηφιακών ταξιδιών τους. Η πίεση ασκείται τόσο στο ΙΤ όσο και στο επιχειρηματικό κομμάτι. Η τεχνολογία έχει γίνει επιτακτική ανάγκη και έχει έρθει στιγμή για τη Διεύθυνση Πληροφορικής να αποφασίσει τι ρόλο θα παίξει στο ψηφιακό επιχειρείν, ενισχύοντας το τεχνολογικό υπόβαθρο του οργανισμού και υποστηρίζοντας την επιχειρηματική ανάπτυξη.

Τα διευθυντικά στελέχη από την άλλη χρειάζεται να καθορίσουν τη θέση τους στο ψηφιακό κόσμο, να επαναπροσδιορίσουν τις σχέσεις τους με τους πελάτες, τους συνεργάτες και την κοινότητα του Internet, να εξετάσουν το πώς μοιράζονται τα δεδομένα τους και το ρόλο στο τομέα δραστηριοποίησης τους, να βρουν τρόπους ώστε να αποκτήσουν τα πολυπόθητα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Το δυναμικό ανάπτυξης περιορίζεται μόνο από τη δημιουργικότητα της ίδιας εταιρείας. Ευκαιρίες υπάρχουν πολλές. Αποτελεί θέμα της κάθε εταιρείας (με το ΙΤ να παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό) ώστε να μπορέσει να τις αξιοποιήσει.