Οι μεγάλες πολιτιστικές και οργανωτικές αλλαγές που συντελούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον μεταβάλλουν δραστικά το ρόλο των CxOs παγκοσμίως, με τους CEOs να θέλουν να εμπλέξουν εντονότερα τους πελάτες τους στην επιχειρηματική στρατηγική και τους CIOs να δίνουν όλο και μεγαλύτερη προτεραιότητα στο μάρκετινγκ.

Πηγή: ΙΒΜ, Aπόδοση: Γιώργος Φετοκάκης, gfetokakis@boussias.com

Στην τελευταία μελέτη του IBM Institute for Business Value για τους CxOs, ρωτήθηκαν πάνω από 4.000 διευθυντικά στελέχη από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων CIOs, CEOs, CFOs και CMOs. Στο πλαίσιο της έρευνας ζητήθηκε από τους CxOs να αναφέρουν τους εξωγενείς παράγοντες που πιστεύουν ότι θα επηρεάσουν περισσότερο τις εταιρείες τους μέσα στα επόμενα τρία με πέντε χρόνια. Μια από τις πιο σημαντικές τάσεις που καταγράφηκαν στη μελέτη ήταν η συνεχής αύξηση της σημασίας που έχει η τεχνολογία. Οι CEOs τη βάζουν σε προτεραιότητα, όπως είχαν κάνει και το 2012. Γι’ αυτούς η τεχνολογία δεν αποτελεί απλά ένα μέρος της υποδομής που απαιτείται για την υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής.

Είναι αυτό που κάνει εφικτές τις νέες στρατηγικές. Σχεδόν το 54% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι πελάτες επηρεάζουν τις επιχειρήσεις σε μεγάλο βαθμό, το 36% πιστεύει ότι οι πελάτες έχουν μια συγκεκριμένη επιρροή και μόλις το 10% εκτιμά ότι οι πελάτες έχουν μειωμένη επιρροή στην επιχείρηση. Οι CEOs ρωτήθηκαν, επίσης, για το ποιος επηρεάζει την επιχειρηματική στρατηγική. Σχεδόν 8 στους 10 (78%) ανάφεραν πρώτα από όλα τους CxOs. Στη δεύτερη θέση ακολουθούν οι πελάτες (55%), με μικρή διαφορά από το Διοικητικό Συμβούλιο (53%) και με μεγάλη διαφορά από άλλα υψηλόβαθμα στελέχη (26%), όπως και από σημαντικούς εξωτερικούς συνεργάτες (25%).

Απώλεια ελέγχου;
Μεγάλη σημασία για τους CEOs έχουν οι ανταλλαγές απόψεων και ιδεών στα social media, στα blogs, στα chats, όπως και η παρακολούθηση απόψεων πελατών στο Web. Η μεγαλύτερη εμπλοκή των πελατών στην χάραξη της επιχειρηματικής στρατηγικής συνδέεται, με μια μερική απώλεια του ελέγχου. Σε αυτές τις πολιτισμικές αλλαγές οι CEOs βάζουν σε προτεραιότητα τεχνολογικούς παράγοντες, θεωρώντας τους σημαντικότερους από παράγοντες της αγοράς και μακροοικονομικούς παράγοντες. Συγκριτικά, σχεδόν πριν από δέκα χρόνια, το 2004, οι τεχνολογικοί παράγοντες βρίσκονταν στην έκτη θέση.

Οπως καταγράφει η μελέτη, οι CIOs αφουγκράζονται τις τάσεις και ξέρουν τι τους περιμένει στο μέλλον. Ενώ σήμερα η απόκτηση ενός ενεργού ρόλου στην υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής βρίσκεται στην τέταρτη θέση των προτεραιοτήτων τους, οι Διευθυντές Πληροφορικής πιστεύουν ότι στο μέλλον θα γίνει η πρώτη προτεραιότητά τους. Κατά συνέπεια οι CIOs περιμένουν ότι τα καθήκοντά τους μέσα στα επόμενα χρόνια θα αλλάξουν σημαντικά. Προς το παρόν, προτεραιότητά τους είναι η βελτίωση των διεργασιών για την αύξηση της αποτελεσματικότητας – ένα καθήκον, το οποίο στο μέλλον θα γίνει δεύτερη προτεραιότητα. Η δεύτερη τωρινή προτεραιότητά τους, ήτοι η υποστήριξη των βασικών υπηρεσιών και λειτουργιών του IT, θα μετακυλήσει τα επόμενα χρόνια στην πέμπτη θέση.

Διαχείριση εμπειριών πελατών
Μια γενική τάση που καταγράφει η έρευνα είναι η στροφή του CIO στο μάρκετινγκ.Το 15% των ερωτηθέντων Διευθυντών Πληροφορικής πιστεύουν ότι μελλοντικά θα εμπλέκονται περισσότερο στη διαχείριση των εμπειριών των πελατών, με την προώθηση των πωλήσεων και των επιχειρηματικών δράσεων να ακολουθεί με 6% και την υποστήριξη του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας να καταγράφει 2%. Οσον αφορά τις κλασικές περιοχές δραστηριοποίησής τους, οι CIOs βλέπουν να μειώνεται η εμπλοκή τους. Το 13% εκτιμά ότι στο μέλλον θα έχουν μικρότερη επιρροή στα συστήματα και στις λειτουργίες του IT. Το ίδιο ισχύει για τη διαχείριση προμηθευτών και συνεργατών (11%), όπως και για την ασφάλεια (9%).

Ολα τα λεφτά στο mobile και τα Analytics
Οι CIOs, σύμφωνα με τη μελέτη, σκοπεύουν να κάνουν σημαντικές επενδύσεις στο mobility και τα Business Analytics. Αυτό πιστεύουν το 84% των ερωτηθέντων, ενώ το 64% κάνουν επίσης λόγο για το cloud computing, τη δικτύωση/collaboration και τη διαχείριση των επιχειρησιακών διαδικασιών.