Ο Χρηματιστηριακός κλάδος είναι ένας από τους χώρους τον οποίο η ραγδαία εξέλιξη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών έχει στην κυριολεξία μεταμορφώσει την τελευταία 20ετία. Όλοι μας λίγο πολύ έχουμε δει, κυρίως σε Αμερικάνικες ταινίες, σκηνές από "Open Outcry" Trading όπου οι συναλλαγές γίνονταν στο trading floor από ανθρώπους, με κραυγές και σινιάλα των χεριών.

Εκτιμάται ότι σήμερα,  περισσότερο από το 60% του ημερήσιου τζίρου των συναλλαγών σε μετοχές στις ΗΠΑ γίνεται από μηχανές high frequency-algorithmic trading.

Στον κλάδο Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, σε εταιρίες που πρωταγωνιστούν όπως η NBG Securities, η Πληροφορική βρίσκεται πλέον βαθιά στον πυρήνα του Business και δεν είναι απλά μια περιφερειακή, υποστηρικτική λειτουργία της Επιχείρησης. Ο Διευθυντής Πληροφορικής καλείται να επιτελέσει ένα εξαιρετικά σύνθετο ρόλο μέσα στην επιχείρηση συμμετέχοντας  όχι μόνο στην υλοποίηση της Επιχειρηματικής Στρατηγικής, αλλά και στην διαμόρφωσή της. Το να  διαχειρίζεται κανείς με επιτυχία  την ομαλή καθημερινότητα της Εταιρίας, το να παραδίδει  IT  projects on time and on budget δεν είναι αρκετό. Ο Διευθυντής Πληροφορικής σήμερα καλείται να οδηγήσει την Επιχείρηση στην καινοτομία μέσω  της τεχνολογίας μέσα σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται με ασύλληπτες ταχύτητες.   Ταυτόχρονα, στο πρωτόγνωρο περιβάλλον που βιώνουμε στην χώρα μας σήμερα,  καλείται να διαχειριστεί την αβεβαιότητα που προκαλεί η κρίση κάνοντας περισσότερα, με λιγότερους πόρους.

Πιο συγκεκριμένα, η NBG Securities, μέλος του Ομίλου Εταιριών της Εθνικής Τράπεζας, επιβάλλεται να συντηρεί μια σύνθετη Πληροφοριακή υποδομή, από την οποία απαιτείται αδιάλειπτη διαθεσιμότητα και ταυτόχρονα μηδενική καθυστέρηση (Zero downtime-Zero latency) για τις mission critical εφαρμογές της. Αν μια από τις δύο συνθήκες διαταραχθεί σε ακατάλληλo χρόνο, η Εταιρία εκτίθεται σε μεγάλο κίνδυνο απώλειας κερδών, πελατείας και φήμης.  Η επίτευξη της ομαλής καθημερινής λειτουργίας της Επιχείρησης απαιτεί proactively συνεχή προσπάθεια από το ΙΤ για την οποία συνήθως δεν παίρνει εύσημα. Το περιθώρια αστοχίας είναι μηδενικά  ενώ κάθε πρόβλημα που επηρρεάζει την συναλλακτική δραστηριότητα της Εταιρίας πρέπει να επιλύεται πριν καν συμβεί. Το αυστηρό Θεσμικό & Κανονιστικό Πλαίσιο λειτουργίας με συνεχείς ελέγχους από εποπτικές αρχές και Internal Auditors, οι διαρκείς απαιτήσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια, αυξημένη ασφάλεια και μείωση του ρίσκου της Εταιρίας, παράλληλα με την εισαγωγή και υποστήριξη πολύπλοκων νέων asset classes, προϊόντων και υπηρεσιών στον βέλτιστο δυνατό χρόνο, συνθέτουν ένα εξαιρετικά απαιτητικό περιβάλλον εργασίας γεμάτο προκλήσεις.

Με ποιο τρόπο μπορεί ο Διευθυντής Πληροφορικής να διαχειριστεί αυτές τις προκλήσεις; Παραθέτω μερικές βασικές αρχές  που με βάση την δική μου εμπειρία, διαχρονικά έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές στην πράξη:
• Deploy Smart-sourcing: Strategic Partnership με αξιόπιστους προμηθευτές σε core-commodity συστήματα είτε Back-office, είτε Front-Office. Ανάπτυξη εσωτερικά, μόνο εξιδεικευμένων εφαρμογών προστιθέμενης αξίας,  που διαφοροποιούν την επιχείρηση από τον ανταγωνισμό.

• Invest in …People: Επένδυση σε ταλαντούχους ΙΤ ανθρώπους που πέρα από την άριστη τεχνική κατάρτιση, πρέπει να μαθαίνουν και να κατανοούν σε βάθος το Business domain της Εταιρίας.  Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του Διευθυντή Πληροφορικής είναι η σωστή διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματός του με σκοπό την μέγιστη δυνατή διακράτηση αλλά και βέλτιστη αξιοποίηση του ταλέντου  πάνω στο οποίο έχει επενδύσει.

• Endorse Change & Innovation: Καθώς το ΙΤ μετεξελίσσεται ταχύτατα σε μια συλλογή έξυπνων υπηρεσιών οι οποίες πρέπει να είναι διαθέσιμες οποτεδήποτε, οπουδήποτε και σε οιασδήποτε συσκευή, ο Διευθυντής Πληροφορικής πρέπει πάντοτε, να βρίσκει χρόνο να παίρνει αποστάσεις από την καθημερινότητα της δουλειάς του και τα τρέχοντα Projects και να σχεδιάζει το επόμενο version των …πάντων!  Αν κάτι που επιθυμεί ο Επιχειρηματικός χώρος μπορεί να γίνει, θα γίνει και αν δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε να το κάνουμε εμείς, θα το κάνει κάποιος άλλος αντί για μας.