Μπορεί η ανάλυση και καταγραφή των αναγκών των εσωτερικών πελατών του ΙΤ να είναι σημαντική, ωστόσο από μόνη της δεν επαρκεί.

Χρειάζεται το ΙΤ να υλοποιήσει τα όσα υπόσχεται και εδώ είναι ακριβώς που ξεκινάνε τα προβλήματα. Τα σημαντικότερα εμπόδια είναι η έλλειψη βιωσιμότητας, η ανεπαρκής ολοκλήρωση του έργου καταγραφής των αναγκών, η εφαρμογή λανθασμένων πρακτικών για την υλοποίηση των βελτιώσεων, η προβληματική επικοινωνία των μέτρων βελτίωσης και των αποτελεσμάτων που φέρνουν αυτά. Σε κάθε περίπτωση η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική. Η ανταλλαγή κάποιων e-mails σίγουρα δεν επαρκεί για να αποκτήσει ο CIO μια εικόνα για το τμήμα του και για τους εσωτερικούς του πελάτες. Χρειάζεται μια αποτελεσματική επικοινωνία και αυτό είναι κάτι που ένας έμπειρος CIO γνωρίζει πολύ καλά πώς να το κάνει.