Η TNT διαθέτει μια ευρεία γκάμα ηλεκτρονικών εργαλείων, τα οποία συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πελάτη, καθώς και στη βελτίωση της λειτουργίας της.

Η Πληροφορική αποτελεί σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για κάθε επιχείρηση σήμερα, όπως και για τη δική μας. Το πλέον διαδεδομένο και πιο εύχρηστο ηλεκτρονικό εργαλείο που χρησιμοποιούμε στην εταιρεία μας είναι το «MyTNT». Αυτό αποτελεί στην ουσία ένα διαδικτυακό (web-based) πολυ- εργαλείο, το οποίο έχει σχεδιαστεί με στόχο να ανταποκρίνεται στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες του κάθε πελάτη και συνεργάτη της εταιρείας, ενσωματώνοντας όλα τα καινοτόμα στοιχεία της τεχνολογίας για την καλύτερη, ασφαλέστερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση των αποστολών του εντός και εκτός Ελλάδος.

Το MyTNT δίνει τη δυνατότητα στον εκάστοτε πελάτη να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό διαχείρισης των αποστολών του όλο το εικοσιτετράωρο. Nα ανιχνεύσει (tracking) την αποστολή του ανά πάσα στιγμή με μεγαλύτερη λεπτομέρεια (σε επίπεδο μέχρι και υπογραφής παραλήπτη), να αναζητήσει το κόστος μιας αποστολής, καθώς και να εξάγει ένα ιστορικό των αποστολών (μια σημαντική υπηρεσία για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να έχουν εικόνα των κινήσεων τους), προσφέροντας, παράλληλα, και τη δυνατότητα παρακολούθησης της επίδοσης της ίδιας της TNT ως εταιρείας.

Μεγάλη αποδοχή, σημαντικά οφέλη
Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας και δη των ιντερνετικών εργαλείων αποτελεί, πλέον, πραγματικότητα και στη χώρα μας, ιδιαίτερα με τη διάδοση και την ολοένα μεγαλύτερη χρήση των smartphones – παρά τον αρχικό προβληματισμό και την έμφαση στην «προσωπική» τηλεφωνική εξυπηρέτηση, η οποία συνεχίζει να είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το «MyTNT» έχει καταφέρει να κερδίσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό πελατών και συνεργατών μας, καταγράφοντας μια αύξηση της χρήσης του κατά 250% τα τελευταία 5 χρόνια, ένα γεγονός που καταδεικνύει πως και η ίδια η ελληνική κοινωνία και οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν, πράγματι, «αγκαλιάσει» σε μεγάλο ποσοστό το διαδίκτυο και τα τεχνολογικά εργαλεία. Τα οφέλη για την επιχείρηση, αλλά και τον πελάτη είναι ποικίλα. Καταρχάς, λόγω της ηλεκτρονικής παρακολούθησης των δεδομένων, επιτυγχάνεται η εγκυρότητα, η ασφάλεια και η διαφάνεια των αποστολών, ελαχιστοποιούνται, αναγνωρίζονται και διορθώνονται πολύ γρηγορότερα τα λάθη.

Παράλληλα, ενισχύεται η αμεσότερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πελάτη, ο οποίος αποκτά πρόσβαση στην πορεία της αποστολής του, ενώ εξοικονομούνται πόροι με την έννοια του περιορισμού της περιβαλλοντικής επίδρασης από τη λειτουργία της εταιρείας, λόγω της ηλεκτρονικής πρόσβασης και της μείωσης χρήσης άλλων πόρων (π.χ. χαρτί κ.λπ.). Επίσης, ένα σημαντικό στοιχείο είναι πως το «MyTNT» έχει κατορθώσει να φέρει πιο κοντά τους πελάτες με την ίδια την TNT, δημιουργώντας το πλαίσιο για τη δημιουργία και τη διαχείριση μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, προσαρμοσμένης (tailor-made) στις ανάγκες του κάθε πελάτη, παρέχοντάς του τη δυνατότητα για ανατροφοδότηση της πληροφορίας (feedback) και για συνεχή επικοινωνία μαζί του.

Στο πλαίσιο της γενικότερης φιλοσοφίας της εταιρείας, το «MyTNT» συμβάλλει στην προώθηση ενός δικτύου ανθρώπων (The People Network), με γνώμονα πάντα τον «άνθρωπο». Όλοι εμείς που εργαζόμαστε στο συγκεκριμένο τομέα, επενδύουμε διαρκώς στην αναβάθμιση του συγκεκριμένου εργαλείου, με στόχο να ενσωματώσουμε όλα τα νέα τεχνολογικά δεδομένα στην γκάμα των υπηρεσιών που προσφέρουμε, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ίδιων των πελατών μας. Με την τεχνολογία αρωγό βρισκόμαστε κοντά στους πελάτες και τους συνεργάτες μας, προκειμένου να τους παρέχουμε και τις απαραίτητες τεχνολογικές λύσεις και την κατάλληλη εκπαίδευση για τη χρήση τους, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις υπηρεσίες μας.