Οι ΤΠΕ μπορούν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα των οργανισμών γιατί συνεισφέρουν στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πελατών, στη βελτίωση της ικανότητας λήψης αποφάσεων, στην ταχύτερη ανταπόκριση στις απαιτήσεις της αγοράς, στην αναβάθμιση της επικοινωνίας / συνεργασίας με τους επιχειρηματικούς εταίρους στην επιχειρησιακή αναδιοργάνωση και ανάπτυξη και στη δημιουργία καινοτόμων βιώσιμων νέων επιχειρήσεων.

Στη δημόσια συζήτηση για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας μας στη μετά κρίση εποχή, που όλοι συμφωνούν ότι θα πρέπει να είναι «επιθετικό», βιώσιμο και εξωστρεφές για να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και σημαντική εθνική προστιθέμενη αξία, οι τεχνολογίες ΤΠΕ δεν αναφέρονται επαρκώς και μάλιστα, αρκετές φορές, αγνοούνται πλήρως. Αυτό είναι οξύμωρο αν αναλογισθούμε το σημαντικό ρόλο που έπαιξαν αυτές οι τεχνολογίες στη βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και τη σημασία που δίνεται εδώ και χρόνια στη στρατηγική της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Οι απόψεις, όμως, και προσδοκίες των Ελλήνων για τις νέες αυτές τεχνολογίες είναι διαφορετικές και προς τη σωστή κατεύθυνση, με βάση πρόσφατη πανελλήνια έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν – ELTRUN) και της Ericsson. Στόχος της έρευνας ήταν να καταγράψει τις απόψεις των Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου για το πώς η χρήση των τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών θα μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κρίσης. Τρία είναι τα κύρια αποτελέσματα / συμπεράσματα:

1. Οι πολίτες βλέπουν λύσεις στην οικονομική κρίση με εργαλείο τις νέες τεχνολογίες. Το 91% των πολιτών θεωρεί πως η καλή χρήση των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου μπορεί να βοηθήσει την τόνωση και ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας μας. Πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη θετική επίδραση στις νέες επιχειρήσεις/startups (65%), τη βοήθεια στην τουριστική ανάπτυξη (66%), την ώθηση των ελληνικών προϊόντων ώστε να φθάσουν στις ξένες αγορές ευκολότερα (65%) και την αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων (64%).

2. Οι πολίτες απαιτούν την αλλαγή αντίληψης και δομής για το δημόσιο μέσω των νέων τεχνολογιών. Το 84% θεωρεί την Πληροφορική ως ένα εργαλείο αλλαγής της δομής/λειτουργίας του κράτους, με μείωση της γραφειοκρατίας και με φιλικότερες και αποτελεσματικότερες υπηρεσίες. Πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί από την έκδοση δημόσιων εγγράφων / πιστοποιητικών μέσω διαδικτύου (85%), την άμεση ενημέρωση και ανταπόκριση υπηρεσιών για αιτήματα κάθε πολίτη (74%) και την συνεργασιακή ηλεκτρονική διακυβέρνηση με ηλεκτρονική ψηφοφορία – δημόσια διαβούλευση – διαφάνεια (68%).

3. Οι πολίτες εξωτερικεύουν μια προσμονή και ελπίδα για καλύτερη ζωή μέσω των νέων τεχνολογιών. Το 93% θεωρεί ότι η διαδικτυωμένη κοινωνία και η καλή χρήση της τεχνολογίας μπορεί να αλλάξει τις ζωές των πολιτών προς το καλύτερο. Πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ανοικτής πρόσβασης σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο από απόσταση (73%), το ηλεκτρονικό εισιτήριο και live ενημέρωση για δημόσιες μεταφορές (76%), το ενιαίο ψηφιακό προσωπικό ιατρικό ιστορικό (70%) και τις ασφαλείς ηλεκτρονικές πληρωμές (75%).

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ιδιαίτερα σημαντικά γιατί για πρώτη φορά σε έρευνα Ελλήνων πολιτών καταγράφεται η σημασία που δίνουν στις διαδικτυακές τεχνολογίες για να ξεπερασθεί η κρίση ως εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης, ως πυλώνας αλλαγής του μοντέλου του δημοσίου και ως παράγοντας για ελπίδα / προσμονή για καλύτερη ζωή. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές χώρες της Δ. Ευρώπης έχουν θέσει στόχο η Διαδικτυακή Οικονομία να φθάσει σε λίγα χρόνια το 10% του ΑΕΠ. Αντίστοιχοι φιλόδοξοι στόχοι (που βασίζονται σε καλά ορισμένες δράσεις και σωστή διαχείριση) είναι αναγκαίοι για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας μας.