Σύμφωνα με έρευνα της Pierre Audoin Consultants (PAC), όλο και περισσότερες βρετανικές επιχειρήσεις κάνουν τις υπηρεσίες ασφάλειας του IT outsourcing, καθώς οι προϋπολογισμοί τους δεν αυξάνονται ανάλογα με τις απειλές της ασφάλειας.

Η έρευνα μεταξύ 230 επιχειρήσεων με περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους αναφέρει ότι ο συνδυασμός αυξημένων απειλών, έλλειψης δεξιοτήτων και γνώσεων και στάσιμων προϋπολογισμών ασφαλείας «σπρώχνουν» τις εταιρείες να αναθέσουν τις υπηρεσίες σε τρίτους. Το 70% των ερωτηθέντων απάντησε ότι η απειλές στον κυβερνοχώρο αυξάνονται και η ασφάλεια πλέον αποτελεί ζήτημα επιπέδου Διοικητικού Συμβουλίου. Λιγότεροι από το 50% ανέφεραν ότι οι εταιρείες τους έχουν αυξήσει τους προϋπολογισμούς για την ασφάλειας στο IT, κάτι που τους αναγκάζει να αναζητήσουν εξωτερική βοήθεια, είτε με τη μορφή on-site συμβούλων, είτε κάνοντας outsourcing τις υπηρεσίες ασφάλειας.