Ο ΟΤΕ, με υπεργολάβους τις εταιρείες ABK Solutions (29%), Indigital (18%), IID (16%), Geoinforamtics ΙΚΕ (15%) και ΕΜΠ (1%) ανέλαβε για λογαριασμό της Κοινωνίας της Πληροφορίας την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία Πύλης Ανοικτών Γεωεπιστημονικών Δεδομένων (Geoportal)».

H αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 2,1 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

  • Τη δημιουργία Ενιαίας Ψηφιακής Υποδομής για Διάθεση Ανοιχτών Γεωχωρικών Δεδομένων της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών – ΕΑΓΜΕ (Geoportal ΕΑGME, Open Data ΕΑGME) σχετικά με την ενέργεια, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, με τη μορφή χαρτογραφικών υπηρεσιών παγκόσμιου ιστού (Web Map Services) και προτύπων ανοικτών δεδομένων. Παράλληλα θα γίνει μετατροπή όλων των Γεωχωρικών Δεδομένων της ενιαίας Βάσης της ΕΑΓΜΕ, σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία INSPIRE.
  • Την ψηφιοποίηση αδημοσίευτων μελετών και χαρτών του επιστημονικού αρχείου της Βιβλιοθήκης ΕΑΓΜΕ και δημιουργία των αντίστοιχων μεταδεδομένων.
  • Τη δημιουργία εφαρμογών εικονικής πλοήγησης για τα ηφαίστεια της Ελλάδας, το Μουσείο της ΕΑΓΜΕ και τους γεώτοπους της Ελλάδας.