Με αφορμή τα δημοφιλή, πλέον, σε όλους Capital Controls σκέφτηκα να σας πω μερικά πράγματα για την προσέγγιση του ITSM στα οικονομικά. Αναφορά στη Χρηματοοικονομική Διαχείριση (Financial Management) λοιπόν, που είναι και από τα απαιτούμενα για το ISO 20000.

Στην αγορά της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών η απαίτηση για παροχή λύσεων και υπηρεσιών στον ελάχιστο χρόνο και με το μικρότερο κόστος γίνεται όλο και πιο επιτακτική. Πελάτες και πάροχοι είναι αναγκασμένοι να μελετούν την επιχειρηματική σκοπιμότητα (Business Cases), ώστε να δικαιολογήσουν επαρκώς το κόστος των νέων ή τροποποιημένων υπηρεσιών που ζητούν ή προσφέρουν αντίστοιχα.

Το Financial Management περιλαμβάνει υπολογισμούς – όπως είναι, για παράδειγμα, η Απόδοση των Επενδύσεων (Return on Investment) και ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης (Internal Rate of Return) – καθώς και βοήθεια για την εκτίμηση της συνολικής αξίας της επένδυσης. Αυτό όμως που αρκεί να θυμάστε είναι η εφαρμογή τριών διεργασιών:

Accounting: Οι παραγγελίες και τα έξοδα (αγορές, ενοικιάσεις, αναλώσεις) πρέπει να καταγράφονται αναλυτικά. Η λεπτομέρεια στην καταγραφή θα μας βοηθήσει να συνθέσουμε ένα ακριβές μοντέλο κόστους και θα μας επιτρέπει να κατανοήσουμε και να υπολογίζουμε την επίδραση, από οικονομικής άποψης, των νέων ή τροποποιημένων υπηρεσιών.

Budgeting: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται! Η διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού επιτρέπει την πρόβλεψη και τον έλεγχο της κατανομής των πόρων στην οργάνωση. Ο προϋπολογισμός είναι η πρόβλεψη «Τι χρήματα θα διατεθούν» και με τη λογιστική παρακολουθούμε «Πού πήγαν αυτά τα χρήματα».

Charging: Ο τιμοκατάλογος των υπηρεσιών πρέπει να είναι σαφής, συνοπτικός και επικοινωνημένος, ώστε να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις στις χρεώσεις. Για το εσωτερικό του οργανισμού μπορείτε να εφαρμόσετε εικονικές χρεώσεις, ώστε να υπάρχει η αίσθηση της αξίας και μεγαλύτερη εκτίμηση για τις υπηρεσίες που παρέχονται.

Μαζί με την επεξεργασία αριθμών να θυμάστε και το ABC (Accounting, Budgeting, Charging) – φροντίστε για την εφαρμογή του και είστε στο σωστό δρόμο για πετυχημένο Financial Management.