Οι αντιπαλότητες και οι αψιμαχίες στο ΙΤ χαρακτηρίζουν την καθημερινότητα ενός CIO.

Tα σημεία τριβής είναι πολλά, Ένα κλασικό σημείο τριβής εντοπίζεται στο τμήμα που ασχολείται με το IT Security, καθώς αυτό θεωρείται συχνά (και μάλλον λανθασμένα) ως τροχοπέδη για την ανάπτυξη, λόγω των περιορισμών που θέτει.Ένα άλλο σημείο τριβής μέσα στη Διεύθυνση Πληροφορικής δημιουργείται ανάμεσα σε αυτούς που φροντίζουν για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της υποδομής και στους developers. Αντιπαλότητες δημιουργούνται και ανάμεσα στους administrators, όπως και ανάμεσα στον CIO και τα στελέχη του, ειδικά όταν τα τελευταία δεν καταλαβαίνουν γιατί θα πρέπει αυτός να αποτελεί συνεργάτη της διοίκησης και όχι σταυροφόρο της Πληροφορικής. Σε κάθε περίπτωση ο CIΟ καλείται να παίξει ένα πυροσβεστικό ρόλο. Οφείλει να κάνει ξεκάθαρο στον καθένα ποιος είναι ο ρόλος του, διοικώντας αποτελεσματικά και σωστά το τμήμα του.