Σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης μέσα στα δύο επόμενα χρόνια για την αγορά UC&C (Unified Communication και Collaboration) προβλέπει μια πρόσφατη έρευνα της IDG Enterprise, με τα διευθυντικά στελέχη του ΙΤ να στρέφονται όλο και περισσότερο στο cloud για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους σε αυτή την αγορά.

Πηγή: IDG Enterprise, Απόδοση: Γιώργος Φετοκάκης, [email protected]

Σε θέση …απογείωσης βρίσκεται η υιοθέτηση των λύσεων Unified Communication και Collaboration (UC&C), σύμφωνα με την έρευνα “2015 Unified Communications & Collaboration Survey” της IDG Enterprise. Όπως καταγράφεται στη μελέτη, το 33% των συμμετεχόντων σκοπεύουν να αυξήσουν τις επενδύσεις τους σε λύσεις UC&C μέσα στους δώδεκα επόμενους μήνες κατά 9% (μέσος όρος). Σημαντικό ρόλο σε αυτό θα παίξει το cloud, καθώς το 71% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι επηρεάζονται από το «σύννεφο» στις επενδύσεις που θα κάνουν σε λύσεις UC&C, ενώ σχεδόν ένας στους τρεις θεωρεί ότι οι υπηρεσίες cloud έχουν ένα σημαντικό αντίκτυπο στις αποφάσεις τους.

Πέρα από τις …προθέσεις, σχεδόν οι μισοί (49%) από τους ερωτηθέντες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν on-premises UC&C λογισμικό. Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτό το ποσοστό δεν έχει μεταβληθεί σημαντικά από το 2012, όταν σε μια παρόμοια έρευνα, των 51% των διευθυντικών στελεχών του ΙΤ ανέφερε ότι χρησιμοποιεί αποκλειστικά on-premises λύσεις UC&C. Ωστόσο, αυτή η κατάσταση αναμένεται να αλλάξει σύντομα, καθώς μόνο το 18% των ερωτηθέντων περιμένουν ότι οι λύσεις UC&C που θα υλοποιήσουν μέσα στα δύο επόμενα χρόνια θα είναι αποκλειστικά on-premises. Αντ΄ αυτού θα επεκταθεί η χρήση των υβριδικών μοντέλων.

Οι σημερινές μεγάλες επιχειρήσεις (ήτοι, σύμφωνα με την έρευνα, εκείνες που έχουν 1.000 ή περισσότερους υπαλλήλους) είναι πολύ περισσότερο πιθανό να χρησιμοποιήσουν on-premise UC&C λογισμικό, από ότι οι μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (55 και 42% αντίστοιχα). Δεν εκπλήσσει, επίσης, το γεγονός ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις – λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν χρησιμοποιούν ήδη κάποιο legacy UC&C λογισμικό – είναι περισσότερο πιθανό να καταφύγουν στη χρήση UC&C υπηρεσιών βασισμένων στο cloud (20% σε σχέση με 7%). Ωστόσο, έως το 2017, οι μεγάλες επιχειρήσεις σχεδόν θα διπλασιάσουν (15%) το ποσοστό χρήσης cloud UC&C λύσεων. Κι ενώ όλο και περισσότερες επιχειρήσεις θα στρέφονται σε μια πλήρως βασισμένη στο cloud προσέγγιση, τα υβριδικά συστήματα θα μετατραπούν στην πιο κοινή επιλογή. Τα δύο επόμενα χρόνια, το 54% των μεγάλων και το 42% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα υιοθετήσουν ένα υβριδικό μοντέλο UC&C (σε σχέση με το 30% και 27% αντίστοιχα σήμερα).

Όπως είναι λογικό, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπαλλήλων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους λόγους για να επενδύσουν οι επιχειρήσεις σε λύσεις UC&C. Ενώ η συνεργατικότητα αναφέρθηκε από το 43% των ερωτηθέντων ως σημαντικός παράγοντας επένδυσης σε λύσεις UC&C, η βελτίωση της παραγωγικότητας συγκέντρωσε το 42%. Η αύξηση της ευελιξίας και η υποστήριξη ενός περισσότερο mobile εργατικού δυναμικού ήταν, επίσης, σημαντικός λόγος (33%) για την υλοποίηση μιας λύσης UC&C.

Οι CIOs ελέγχουν τη διαδικασία αποφάσεων
Δεδομένου του κόστους και της πολυπλοκότητας ενσωμάτωσης των λύσεων UC&C, είναι απόλυτα λογικό οι περισσότερες αποφάσεις επιλογής μιας τέτοιας λύσης να γίνονται από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, οι CIOs (64%), οι διεθυντές (41%) και οι IT Managers (34%) είναι πιο πιθανό να πάρουν την απόφαση επιλογής μια λύσης UC&C. Όταν οι CIOs και τα άλλα διευθυντικά στελέχη του ΙΤ παίρνουν τέτοιες αποφάσεις, θεωρούν τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής ως τα πιο σημαντικά:

  • Δυνατότητα ικανοποίησης απαιτήσεων ασφάλειας: 58%
  • Ευχρηστία: 46%
  • Χαμηλό TCO (Total Cost of Ownership): 45%
  • Ενσωμάτωση στην υφιστάμενη αρχιτεκτονική: 40%.

Τέλος, σύμφωνα με τη μελέτη, η απόφαση χρήσης εργαλείων UC&C μπορεί να εξαρτάται και από τα αν αυτά αποτελούν μέρος μιας σουίτας προϊόντων που ήδη χρησιμοποιούνται στις υποδομές της επιχείρησης.