Διεύρυνση της υφιστάμενης συνεργασίας με τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών (ΚΑΕ) υπέγραψε η Xerox για ολοκληρωμένη λύση Managed Print Services (MPS), η οποία προσφέρει πολλαπλά οφέλη όχι μόνο όσον αφορά στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της IT υποδομής τους, αλλά και σε μείωση κόστους, η οποία ανέρχεται στο 25%.

Η Xerox, σε συνεργασία μαζί με τους δύο συνεργάτες της Tresar-Αφοί Ρεμουντάκη και Docusys, σχεδίασε πρόταση η οποία περιλαμβάνει το σύνολο του τεχνολογικού εξοπλισμού σε 57 σημεία σε όλη την Ελλάδα, καθώς και λύση accounting & follow me print στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας για τη διασφάλιση της  απρόσκοπτης λειτουργίας του οργανισμού. Επιπλέον, η Xerox προσέφερε υπηρεσίες ψηφιοποίησης και έξυπνης αρχειοθέτησης με τη χρήση barcode.