Η Globo υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την Danaos Management Consultants για την ανάπτυξη mobile εφαρμογών που θα αποτελούν μέρος της “DanaosONE”, της ολοκληρωμένης πλατφόρμας e-servicing για τον κλάδο της ναυτιλίας.

Σε πρόσφατη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, οι δύο εταιρείες παρουσίασαν σε εκπροσώπους του κλάδου τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα πλατφόρμα και η πρώτη mobile εφαρμογή “Oil Record Book”. Ειδικότερα, με την πλατφόρμα “DanaosONE”, οι ναυτιλιακές εταιρείες μπορούν να διασυνδέσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες με τους συνεργάτες τους και με τρίτες εταιρείες, σε πραγματικό χρόνο, μέσω ενός ενεργού ευρετηρίου. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ενοποίηση των διαφόρων συστημάτων που χρησιμοποιούν οι ναυτιλιακές εταιρείες για τις εσωτερικές τους διαδικασίες.

Η εφαρμογή “Oil Record Book” επεκτάθηκε και στις κινητές συσκευές, συνδράμοντας στην προσπάθεια των ναυτιλιακών εταιρειών για συμμόρφωση με τους Διεθνείς Κανονισμούς για την πρόληψη της μόλυνσης των υδάτων. Στην πράξη πρόκειται για μία εφαρμογή που λειτουργεί ως ηλεκτρονικό ημερολόγιο εντός του συστήματος του πλοίου όπου καταγράφονται σημαντικές πληροφορίες όπως η συλλογή, η διαχείριση και η κατακράτηση των πετρελαϊκών καταλοίπων. Για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των εφαρμογών χρησιμοποιείται, η αναγνωρισμένη από την IDC και OVUM, πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών GO!AppZone.