Η Profile Centevo ολοκλήρωσε τη μετάβασή της σε μια ανεξάρτητη λύση στo cloud της Amazon Web Services (AWS). Κατόπιν της εξαγοράς της Centevo από την Profile ξεκίνησε το έργο αποσύνδεσης από το νορβηγικό κεντρικό αποθετήριο «The Norwegian CSD» (πρώην ιδιοκτήτης της εταιρείας) και η διαδικασία ολοκληρώθηκε.

Το έργο περιλάμβανε την έξοδο από το κέντρο δεδομένων της Euronext και τη δημιουργία μιας εξ ολοκλήρου αυτόνομης cloud λύσης από την Profile Centevo. Η Profile Centevo έχει πλέον αναπτύξει τη δική της αυτόνομη λειτουργικότητα ενώ ταυτόχρονα έχει αναπτύξει μια εξωτερική συνεργασία με το «The Norwegian CSD».

Ως μέρος αυτής της μετασχηματικής πρωτοβουλίας, η Profile Centevo έχει αναπτύξει τις δικές της ισχυρές δυνατότητες ενοποίησης μηνυμάτων μέσω sFTP, MQ και έχει αποκτήσει το δικό της SWIFT account. Επιπλέον, έχει αναπτύξει μια ανεξάρτητη λύση για οποιαδήποτε τράπεζα, ιδρυμα πληρωμών ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και εισαγάγει προσαρμοσμένες λειτουργίες ασφάλειας, μεταξύ άλλων βελτιώσεων, που σημαίνει πιο προσαρμοσμένες και αποτελεσματικές υπηρεσίες για τους πελάτες.