Ολοκληρώθηκε από τη Vidavo η ανάπτυξη της  πλατφόρμας διεξαγωγής ελέγχου και συμβουλευτικής στην ιατρική κωδικοποίηση, έργο αξίας 261.000 ευρώ, στα πλαίσια της πράξης «Εγκατάσταση και ενίσχυση μηχανισμών ελέγχου ιατρικής κωδικοποίησης του Ελληνικού Ινστιτούτου DRG».

Η πλατφόρμα που αναπτύχθηκε και παραδόθηκε στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών καθιστά δυνατή τη διενέργεια ελέγχου της ιατρικής κωδικοποίησης, σε ένα σύνολο περιστατικών νοσηλείας τα οποία έχουν κατηγοριοποιηθεί κατά DRG (Σύστημα Διαγνωστικά Ομοιογενών Ομάδων).  παραγόμενου έργου.