Την Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019, ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση σχετικά με την επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο του νέου πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, υποβλήθηκαν περισσότερα από 220 σχόλια και προτάσεις (παρόλο που υπήρχαν μόλις τέσσερις εργάσιμες ημέρες στη διάθεση των πάσης φύσης ενδιαφερομένων που ήθελαν να συνεισφέρουν στη βελτίωση του νόμου), οι περισσότερες εκ των οποίων αναφέρουν ότι ο ελληνικός νόμος αποτελεί αντιγραφή του γερμανικού, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει στη χώρα μας το νομικό πλαίσιο που προσφέρουν άλλοι νόμοι και ρυθμίσεις στη Γερμανία.