Νέες δυνατότητες και σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης στην ελληνική καθώς και τις διεθνείς αγορές σηματοδοτεί για την FORTHcrs η ένταξή της στον διεθνή Όμιλο North Star μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Forthnet για τη μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας στην Linxx Holding SA.

Η Linxx Holding SA είναι μέλος του Ομίλου ελβετικών συμφερόντων North Star, ο οποίος αποτελεί ένα ισχυρό σχήμα που δραστηριοποιείται στον τομέα της ναυτιλίας και του real estate, ενώ έχει αναπτύξει παράλληλα και ευρεία δράση σε προγράμματα κοινωνικής υπευθυνότητας. Με την ένταξη της FORTHcrs στον Όμιλο North Star δημιουργείται ένας νέος τομέας δραστηριότητας για τον Όμιλο που αφορά στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για τον τουρισμό και τις μεταφορές.

Παράλληλα, η ένταξη αυτή θα προσφέρει στην FORTHcrs σημαντικές δυνατότητες κεφαλαιακής ενίσχυσης για περαιτέρω επενδύσεις και μεγαλύτερες δυνατότητες πρόσβασης σε διεθνείς αγορές. Η FORTHcrs με τη νέα μετοχική της σύνθεση θα συνεχίσει τη δραστηριότητά της με την υφιστάμενη ομάδα διοίκησης και ανθρώπινο δυναμικό, ενώ στόχος είναι να ενισχυθεί όπου απαιτείται έτσι ώστε να διευκολυνθεί η επέκτασή της στις διεθνείς αγορές.