Σε θετική αναπτυξιακή τροχιά κινήθηκε ο Όμιλος Intracom Holding όπως καταδεικνύουν τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα για το 2018, τα οποία δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 470,7 εκατ. ευρώ (+18,5%), η λειτουργική κερδοφορία στα 32,3 εκατ. ευρώ (έναντι 29,3 εκατ. ευρώ το 2017, +10%), ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,8 εκατ. ευρώ (+64% σε σχέση με το 2017). Ειδικότερα, όσον αφορά τον όμιλο Intrasoft International κατέγραψε ενοποιημένες πωλήσεις της τάξης των 169,9 εκατ. ευρώ (έναντι 173 εκατ. ευρώ το 2017).

Παρά την οριακή απώλεια του επιπέδου των πωλήσεων, ο όμιλος βελτιώνει σημαντικά τα περιθώριά του, αυξάνοντας την κερδοφορία του EBITDA κατά 15,4% και κατά 35% σε επίπεδο προ φόρων. Σημειώνεται, επίσης, ότι μέσα στο έτος ο Όμιλος υπέγραψε νέες συμβάσεις αξίας 195 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα για το 2018, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Intracom Holdings, Δημήτρης Κλώνης, ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Οι επιδόσεις του Ομίλου Intracom Holdings στο 2018 επισφραγίζουν τον νέο δυναμικό κύκλο ανάπτυξης στον οποίο εισέρχεται ο Όμιλός μας.

Το 2018 αποτελεί το εφαλτήριο για δυναμικότερη ανάπτυξη, με ολοκληρωμένη στρατηγική ενίσχυσης του καινοτομικού μας χαρακτήρα, διεύρυνση του χαρτοφυλακίου μας και κεφαλαιοποίηση της μέχρι τώρα εμπειρίας και τεχνογνωσίας μας στην υλοποίηση σύνθετων έργων.

Βασικοί μοχλοί ανάπτυξης παραμένουν οι επιχειρηματικές επιλογές που διέπουν διαχρονικά την πορεία του Ομίλου μας, οι οποίες είναι η έμφαση στην εξωστρέφεια, οι στρατηγικές συνεργασίες και η προσήλωση μας στον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό μας».