Σε θετική τροχιά κινήθηκε το α’ τρίμηνο για τον Όμιλο Quest, καταγράφοντας 7,9% αύξηση των πωλήσεων και 10,8% αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις εταιρείες του Ομίλου (Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line (you.gr), iStorm) που διαθέτουν στην αγορά προϊόντα Πληροφορικής, το πρώτο τρίμηνο του 2019 συνεχίστηκε η αύξηση στις πωλήσεις (+9,3%), ενώ τα κέρδη προ φόρων εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένα διότι επηρεάστηκαν θετικά κατά 1,4 εκατ. ευρώ, λόγω αντιστροφής παλαιότερων έκτακτων προβλέψεων για αναδρομική καταβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Για το υπόλοιπο του έτους εκτιμάται ότι θα υπάρχει ήπια ανάπτυξη σε πωλήσεις και κέρδη προ φόρων, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ο Όμιλος UniSystems, που παρέχει στην αγορά υπηρεσίες Πληροφορικής, κατέγραψε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+17,9%) και  πολύ υψηλότερη αύξηση (x4) στην προ φόρων κερδοφορία.

Η σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας σε σχέση με την περασμένη περίοδο οφείλεται στην ολοκλήρωση κάποιων έργων τα οποία κατά το παρελθόν παρήγαγαν ζημιές. Για το υπόλοιπο 2019 εκτιμάται συνέχιση της καλής πορείας του πρώτου τριμήνου, τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και σε επίπεδο κερδών πρό φόρων.

Επιπλέον, ο τομέας ηλεκτρονικός συναλλαγών του Ομίλου (Cardlink) κατέγραψε το α’ τρίμηνο μείωση στις πωλήσεις (-9,7%) και στην προ φόρων κερδοφορία (-54,9%), που οφείλεται κυρίως στην ωρίμανση της αγοράς των POS και δευτερευόντως στην ανανέωση της συμφωνίας με τις τράπεζες. Στο σύνολο του έτους εκτιμάται ότι θα σταθεροποιηθούν οι πωλήσεις στα επίπεδα του 2018, ενώ η προ φόρων κερδοφορία εκτιμάται να ανέλθει σε 10-15% επί των πωλήσεων.