Ο Όμιλος Quest έδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα για το οικονομικά έτος 2018. Σύμφωνα με αυτά, ο Όμιλος πέτυχε 14% αύξηση στις πωλήσεις, φτάνοντας τα 497,6 εκατ. ευρώ, και σημαντική αύξηση της κερδοφορίας ΕΒΤ και ΕΑΤ (κατά 59% και 238% αντίστοιχα).

Ειδικότερα όσον αφορά το τμήμα προϊόντων Πληροφορικής (Info Quest Technologies, Quest on Line (you.gr), iSquare και iStorm), το 2018 υπήρξε αύξηση 25,6% στις πωλήσεις. Τα κέρδη προ φόρων επηρεάστηκαν αρνητικά κατά €1,4 εκατ. λόγω έκτακτων προβλέψεων για την ενδεχόμενη αναδρομική καταβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που θεσπίσθηκε στα τέλη Μαΐου 2018 με διάταξη του Ν. 4540/2018. Η νέα νομοθετική ρύθμιση κατήργησε την ανωτέρω διάταξη, και οι εν λόγω προβλέψεις θα αντιστραφούν στην χρήση του 2019 με ισόποση θετική επίδραση.

Για το 2019 εκτιμάται μικρή αύξηση εσόδων που θα προέλθει κυρίως από νέες κατηγορίες προϊόντων και την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) καθώς και βελτίωση της κερδοφορίας. O Όμιλος Unisystems (τμήμα παροχής υπηρεσιών Πληροφορικής) αύξησε τις πωλήσεις τους, μια αύξηση που προήλθε κυρίως από το εξωτερικό (έργα στην ΕΕ, που πλέον αποτελούν περίπου το 40% των συνολικών εσόδων), ενώ υπήρξε επιδείνωση των κερδών που προήλθε κυρίως από την καθυστέρηση δύο σημαντικών έργων software. Για το 2019 εκτιμάται μικρή αύξηση των εσόδων προερχόμενη κυρίως από το εξωτερικό και βελτίωση της κερδοφορίας της εταιρείας, λόγω της επίλυσης των προβλημάτων στα έργα software που έχουν καθυστερήσει.

Η Cardlink (τμήμα ηλεκτρονικών συναλλαγών) παρουσίασε ωρίμανση στα μέσα του έτους και κάμψη κατά το δεύτερο εξάμηνο. Παράλληλα η νέα συμφωνία με τις τράπεζες είχε αρνητική επίδραση τόσο στα έσοδα κατά 7,5 εκατ. ευρώ, όσο και στο EBITDA κατά περίπου 13,4 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα κατά το 2018 περιορίστηκαν σημαντικά οι επενδύσεις, ενώ η εγκατεστημένη βάση POS διαμορφώθηκε στα 230 χιλ. POS, λόγω κλεισιμάτων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έτους. Για το 2019 εκτιμάται ότι θα υπάρξει σταθερότητα ή/και μικρή μείωση στις πωλήσεις σε σχέση με το 2018, προερχόμενη κυρίως από τη νέα συμφωνία με τις τράπεζες, ενώ παράλληλα αναμένεται διψήφια αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών καθώς η πλειονότητα των POS έχει ήδη εγκατασταθεί.