Στην εξαγορά του 100% της «Έπαφος» προχώρησε ο όμιλος Quest. Το τίμημα για την εξαγορά ανήλθε στα 2,4 εκατ. ευρώ, ενώ  η συνολική επένδυση ενδέχεται να ανέλθει έως τα 4.940.000 ευρώ μέσα στην επόμενη διετία λόγω πρόβλεψης για την απόδοση επιπλέον ποσού προς τον παλαιό μέτοχο συνδεόμενη με τα μελλοντικά αποτελέσματα της εταιρείας.

Η εν λόγω επένδυση εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει στον όμιλο Quest σε ετήσια βάση περί τα 5.000.000 ευρώ επιπλέον έσοδα με EBITDA margin περί το 10%  Με τη συγκεκριμένη κίνηση, ο όμιλος Quest εισέρχεται  στην αγορά της εκπαίδευσης, όπου δραστηριοποιείται ένας μικρός αριθμός εξειδικευμένων εταιρειών πληροφορικής και η οποία παρουσιάζει ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, «η Έπαφος για περισσότερα από 30 χρόνια διαθέτει σειρά ολοκληρωμένων προϊόντων που καλύπτουν όλες τις ανάγκες των εκπαιδευτηρίων από τη διαχείριση των λειτουργιών τους μέχρι την εκπαίδευση των μαθητών. Κατέχει ηγετική θέση στην αγορά με 3.000 ενεργούς πελάτες στο χώρο της εκπαίδευσης, με σημαντικό μερίδιο αγοράς και καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα παροχής λύσεων και υπηρεσιών Τεχνολογίας και Πληροφορικής».

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Έπαφος το 2022
Ο κύκλος εργασιών της περσινής χρήσης ανήλθε σε 5.532.801,69 ευρώ έναντι 4.423.129,80 ευρώ της προηγούμενης χρήσης 2021, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 25,09%. Τα μικτά αποτελέσματα της χρήσης 2022 ανήλθαν σε 1.584.049,54 ευρώ έναντι 1.299.013,98 ευρώ της προηγούμενης χρήσης 2021, αυξημένα κατά 21,94%. Τέλος, τα καθαρά κέρδη της χρήσης προ φόρων στη χρήση του 2022 σημείωσαν αύξηση και ανήλθαν σε 803.316,25 ευρώ έναντι 458.177,55 ευρώ της προηγούμενης χρήσης 2021, παρουσιάζοντας έτσι αύξηση της τάξεως του 75,33%.