Με ένα πλάνο τριετίας ο όμιλος TUI έχει ήδη ξεκινήσει επιτυχώς τη σταδιακή του μεταμόρφωση με συγκεκριμένη ψηφιακή στρατηγική εστιάζοντας πρωτίστως στην εταιρική κουλτούρα.

Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο & Μάλτα, σε όλες τις θυγατρικές εταιρείες του ομίλου, έχουν υλοποιηθεί μια σειρά δράσεις. Η μετάβαση σε VoIP τεχνολογία και unified communication (κινητής και σταθερής) με τη συνδρομή της πολύ σημαντικής δικτυακής αναβάθμισης (MPLS) για την Ελλάδα, η υλοποίηση Managed Print Services για την Κύπρο, η μετάπτωσης σε νέο Service Desk του ομίλου με την προσθήκη bots για την καλύτερη υποστήριξη των χρηστών του Ομίλου, είναι κάποια από αυτά τα παραδείγματα.

«Τα αποτελέσματα ήταν απτά και άμεσα αντιληπτά από τους συναδέλφους στις προαναφερόμενες χώρες. Παρόλα αυτά παραμένουν πολλά ακόμα που μπορούν να υλοποιηθούν με την περαιτέρω ανάπτυξη των υλοποιημένων λύσεων.  Οι προκλήσεις ήταν πολλές αλλά η αλήθεια είναι ότι οι συνάδελφοι μας γίνονται όλο και πιο δεκτικοί και εξοικειώνονται με τις νέες τεχνολογίες» επισημαίνει στο NetFAX ο Σταύρος Δανιήλ, Head of IT της TUI για την περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης και Μεσογείου.

Για το νέο έτος, η TUI στην Ελλάδα προγραμματίζει καταρχάς την ανανέωση της υπάρχουσας λύσης MPS ούτως ώστε να ικανοποιεί ένα πλήθος νέων αναγκών, όπως π.χ. η εκτύπωση μέσω κινητών συσκευών και δη iPads που χρησιμοποιεί η πλειονότητα των χρηστών του ομίλου. Αντίστοιχα, στα σχέδια συμπεριλαμβάνεται η υιοθέτηση λύσης Document & Workflow Management με απώτερο σκοπό τη σταδιακή μετάβαση των χειροκίνητων/ χειρόγραφων διαδικασιών σε ηλεκτρονικές και αυτοματοποιημένες διαδικασίες όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι θα μπορούν να συμμετέχουν με όποιο IT μέσο διαθέτουν (Omni-channel) όπου και όποτε.

Εξάλλου, οι δυνατότητες που μπορούν να προκύψουν από μια τέτοια λύση είναι ανεξάντλητες περιλαμβάνοντας την ψηφιοποίηση εγγράφων (συμβόλαια, τιμολόγια προμηθευτών, κτλ.), αρχειοθέτηση χειρόγραφων και ηλεκτρονικών εγγράφων, υιοθέτηση ηλεκτρονικών εγκρίσεων/υπογραφών και πολλές άλλες. «Οι στόχοι μας για το επόμενο έτος είναι ξεκάθαροι. Θέλουμε να γίνουμε μια εταιρεία όπου οι διαδικασίες μας θα μπορούν να επανασχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνουν μη-γραφειοκρατικές, ευέλικτες, ψηφιακές!» καταλήγει ο Σ. Δανιήλ.