Ξεκίνησε ο διαδικτυακός διαγωνισμός - παιχνίδι γνώσεων σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας, με τίτλο "Οι Dartανιάν του Διαδικτύου", ο οποίος διοργανώνεται από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και συγκεκριμένα από την "Ομάδα Δράσης για την Ψηφιακή Ασφάλεια D.A.R.T. (Digital Awareness & Response to Threats) στο πλαίσιο της "Ψηφιακής Ελλάδας".

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε νέους και νέες ηλικίας 13 – 18 ετών από όλη την Ελλάδα με απαραίτητη τη συμμετοχή και του κηδεμόνα τους και αποτελεί δράση Αριστείας της Ψηφιακής Στρατηγικής.

Στόχος του διαγωνισμού είναι η εκπαίδευση των νέων, αλλά και των μεγαλυτέρων στην ασφαλή χρήση του διαδικτύου, η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των νέων χρηστών και των γονέων τους στα νέα μέσα, καθώς και η συμμετοχή όλης της οικογένειας σε ένα παιχνίδι νέων τεχνολογιών μέσω του οποίου θα εξοικειωθεί με την ασφαλή χρήση του διαδικτύου.