Ένας καινοτόμος οδηγός που απευθύνεται στα στελέχη που δραστηριοποιούνται στον ευρύ τομέα της παραγωγής και διοίκησης, αποτελεί τον καρπό της συνεργασίας μεταξύ της Specisoft A.E. με τον Όμιλο Θεοδώρου.

Ο εν λόγω οδηγός αποσκοπεί στο να υποστηρίξει την προσπάθεια που καταβάλουν οι εγχώριες επιχειρήσεις για τον έλεγχο του κόστους παραγωγής. Υπό αυτό το πρίσμα, περιγράφονται αναλυτικά τα απαιτούμενα βήματα για τη μέτρηση του κόστους ανά μονάδα προϊόντος. Υπενθυμίζεται, τέλος, πως η μεν Specisoft ειδικεύεται στην ανάπτυξη χρηματοοικονομικού λογισμικού, ενώ ο Όμιλος Θεοδώρου προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τα τελικά στάδια παραγωγής και συσκευασίας.