Τo έργο για την ανάπτυξη εφαρμογής έξυπνων συσκευών wallet app ανέλαβε η Onex, με απευθείας ανάθεση από την Κοινωνία της Πληροφορίας, έναντι 148.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Αντικείμενο είναι η ανάπτυξη της εν λόγω εφαρμογής, η οποία και θα παρέχει σε κάθε πολίτη ένα περιβάλλον εργασίας για την αποθήκευση και τη διαχείριση των Πράσινων Ψηφιακών Πιστοποιητικών (DCCs) απευθείας σε έξυπνη συσκευή, επιτρέποντας την αποθήκευση ενός η περισσοτέρων πιστοποιητικών σε αυτή.

Η εφαρμογή wallet app θα μπορεί να εμφανίσει οποιοδήποτε εισαγόμενο ψηφιακό πιστοποιητικό Covid  ως κωδικό QR για σάρωση και επαλήθευση από την αντίστοιχη εφαρμογή επαλήθευσης. Η εφαρμογή wallet app θα πρέπει να είναι τέτοιας αρχιτεκτονικής και δυνατοτήτων ώστε μελλοντικά, σε επόμενες να μπορούν να ενσωματωθούν, μεταξύ άλλων, οι παρακάτω δυνατότητες:

  • Δημιουργία ελέγχων, για το εάν τα εν λόγω πιστοποιητικά που εκδόθηκαν είναι έγκυρα για μία χώρα προορισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.
  • Δυνατότητα χρήστη να μπορεί να εκδώσει έγκυρο πιστοποιητικό μέσα από την εφαρμογή, χωρίς να απαιτείται πρόσβαση σε υπολογιστή, με τα credentials του taxisnet.
  • Δυνατότητα χρήστη να μπορεί να κλείσει ραντεβού εμβολιασμού μέσα από την εφαρμογή.