Μια σειρά από ενημερωτικού όσο και εκπαιδευτικού περιεχομένου παρουσιάσεις, οι οποίες πρόκειται να λάβουν χώρα διαδικτυακά και τις οποίες οι χρήστες είναι σε θέση να παρακολουθήσουν από την άνεση του γραφείου τους, διοργανώνει η Akeydor Ltd.

Το περιεχόμενο των παρουσιάσεων θα αφορά στα προϊόντα που διαθέτει η ίδια στην εγχώρια αγορά και αναπτύσσουν οι εταιρείες CrossTec, NetOp, Tripwire και Lumension, τις οποίες και αντιπροσωπεύει. Η αρχή γίνεται στις 2 Φεβρουαρίου με παρουσίαση της Lumension σχετικά με AntiVirus, Application Control, Patch and Remediation, Power Management, Wake on Lan and Device Control.

Ακολουθεί στις 16 Φεβρουαρίου event με τίτλο: “Streamline your IT with Remote Control”, στις 21 Φεβρουαρίου το “Classroom Management with SchoolVue IT Training & Classroom Management”, ενώ ολοκληρώνονται στις 23 Φεβρουαρίου με το “EMS IT & Network Management EMS IT Asset Management will Save Companies time, energy and money!”.