Η προώθηση πρωτοβουλιών για την περαιτέρω επέκταση του οργανισμού στην online αγορά, η αξιοποίηση της Πληροφορικής με επίκεντρο τον πελάτη και η ανάπτυξη της θυγατρικής Tora, που παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληρωμών, συγκαταλέγονται στους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης του οργανισμού, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Ντάμιαν Κόουπ, CEO του ΟΠΑΠ, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ θεωρεί σημαντική ευκαιρία την online αγορά τυχερών παιχνιδιών, ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία στις προοπτικές ανάπτυξης της υπηρεσίας ηλεκτρονικών πληρωμών Tora, όπως και στο διαρκώς αυξανόμενο αριθμό καταστημάτων του ΟΠΑΠ που προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες.

Μιλώντας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του οργανισμού, ο Ν. Κόουπ σημείωσε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό επίτευγμα, το οποίο έχει βελτιώσει ήδη τη λειτουργία της εταιρείας και του δικτύου καταστημάτων, σημειώνοντας ότι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση οι δράσεις για τον εκσυγχρονισμού του ΟΠΑΠ.