Στο «πάγωμα» του διαγωνισμού που αφορά στη ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη των πληροφοριακών του συστημάτων προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς το διοικητικό Εφετείο Αθηνών, σύμφωνα με πληροφορίες, εξέδωσε προσωρινή διαταγή αναστολής κάθε πράξης της διαγωνιστικής διαδικασίας, ύστερα από αίτηση που κατέθεσε η Neuropublic. Η εταιρεία επικαλείται «φωτογραφικές διατάξεις και καταχρηστικές απαιτήσεις που θίγουν τη διαφάνεια και τον ανταγωνισμό» και εξ αυτού του λόγου είχε ασκήσει προδικαστική προσφυγή.

Ο διαγωνισμός, συνολικού προϋπολογισμού 1,36 εκατ. ευρώ, προκηρύχτηκε στις 26 Νοεμβρίου 2020 και αφορά την επιλογή αναδόχου για την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών:

– Συντήρηση και υποστήριξη λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν αναπτυχθεί από το 2006 έως το 2020 καθώς και ανάπτυξη και υποστήριξη λειτουργίας νέων πληροφοριακών συστημάτων ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2021.

– Συντήρηση και υποστήριξη λειτουργίας της απαραίτητης πληροφορικής υποδομής των υπηρεσιών του Internet Data Center (IDC), της απαραίτητης πληροφορικής υποδομής της παροχής υπηρεσιών Disaster Recovery Site (DRS) και Business Continuity Plan (BCP) και παροχή απαραίτητης πληροφορικής υποδομής για την υποβολή των δηλώσεων ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2021.

 

Η προσφυγή και το αίτημα αναστολής στο Διοικητικό Εφετείο

 

Στις 7 Δεκεμβρίου, και πριν λήξει η προθεσμία υποβολής προσφορών η Neurobuplic, η οποία αναπτύσσει και συντηρεί όλα τα πληροφοριακά συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ και υποστηρίζει το Internet Data Center του Οργανισμού κατά την τελευταία δεκαετία, άσκησε προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΑΕΠ) κατά των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού. Η ΑΑΕΠ, με απόφασή της, απέρριψε την προσφυγή της εταιρείας και έτσι αποφασίστηκε η συνέχιση της διαδικασίας. Η Neuropublic, ωστόσο, επανήλθε, με αίτημα αναστολής στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, ζητώντας παράλληλα τη λήψη προσωρινής διαταγής. Το δικαστήριο εξέδωσε προσωρινή διαταγή με την οποία διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΑΕΠ καθώς και κάθε περαιτέρω πράξης της διαγωνιστικής διαδικασίας. Τ

Να σημειωθεί πως σε τοποθέτησή της της αναφορικά με το διαγωνισμό η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Ρόζα Γαργαλάκου είχε ανακοινώνει μεταξύ άλλων πως «η Neuropublic παραμένει πρόθυμη να συνεχίσει την παροχή των υπηρεσιών της προς τον Οργανισμό μέσω διαφανών και αξιοκρατικών διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων. Πλην όμως, στην τελευταία διακήρυξη του ΟΠΕΚΕΠΕ εμφιλοχώρησαν ασαφείς όροι, φωτογραφικές διατάξεις και καταχρηστικές απαιτήσεις, που θίγουν την διαφάνεια και τον ανταγωνισμό».