Το Openfund είχε την τιμή να αναφερθεί σε αυτό ο Πρωθυπουργός στα πλαίσια της ομιλίας του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως άξιο ανάδειξης και επιβράβευσης καθώς και ως εξωστρεφές παράδειγμα της Ελλάδας που μπορεί.

Η σημαντική αυτή αναγνώριση συμπίπτει με την ανακοίνωση σήμερα της έναρξη υποβολής προτάσεων για τον τέταρτο γύρο λειτουργίας του Openfund. Η νέα πρόσκληση υποβολής συνοδεύεται από βελτιωμένη πρόταση προς τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες. Συγκεκριμένα, το ύψος της παρεχόμενης επένδυσης αυξάνεται σε 30-50 χιλιάδες ευρώ, ενώ το ποσοστό που παραχωρείται από τους επιχειρηματίες που λαμβάνουν επένδυση επί του υπό σύσταση εταιρικού σχήματος παραμένει σταθερό στο 15%. Πρακτικά σχεδόν διπλασιάζει το ποσό που επενδύει, διατηρώντας το ίδιο ποσοστό συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να διαμορφώσουν ομάδες 2-4 ατόμων και να υποβάλλουν τις επιχειρηματικές ιδέες τους στην περιεκτική φόρμα υποβολής, η οποία βρίσκεται διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση theopenfund.com/apply/idea. Οι ιδέες οφείλουν να βρίσκονται εντός του τριγώνου: λογισμικό, διαδίκτυο και εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες θα πρέπει επίσης να φέρουν σημαντική καινοτομία και να στοχεύουν στη διεθνή αγορά.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η Τρίτη 30 Νοεμβρίου, ενώ προτάσεις που υποβάλλονται άμεσα θα έχουν το προνόμιο να λάβουν ανταπόκριση για τις προτάσεις τους ώστε να μπορέσουν να βελτιώσουν την πρόταση τους και να την υποβάλλουν εκ νέου όσες φορές επιθυμούν. Η διαδικασία επιλογής πρόκειται να ολοκληρωθεί στις 10 Ιανουαρίου 2011, οπότε και ξεκινάει η υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων των επιλεγμένων προτάσεων.