Η Oracle σημείωσε αύξηση 4% της κερδοφορίας κατά το πρώτο τρίμηνο της χρήσης του 2009.

Ωστόσο, η αδύναμη οικονομία καθώς και η απροθυμία των επιχειρήσεων τεχνολογίας να επενδύσουν στην τεχνολογία οδήγησαν σε μείωση των εσόδων της τάξης του 5%, ήτοι στα 5,05 δισ. δολάρια. Χαμηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για έσοδα στα 5,24 δισ. δολάρια. Οι πωλήσεις νέων αδειών μειώθηκαν κατά 17%, έναντι πτώσης 4-14% που ανέμενε η διοίκηση της εταιρείας, ενώ οι μετοχές της μειώθηκαν κατά 2,7%.