Η Oracle ανακοίνωσε σημαντικές νέες καινοτομίες σε όλο το χαρτοφυλάκιο διαχείρισης δεδομένων που θα επιτρέψουν στους πελάτες να εκτελούν πιο εύκολα, πιο γρήγορα και με περισσότερη ασφάλεια τους κρίσιμους φόρτους εργασίας τους, παντού - στο cloud, σε περιβάλλον on premises και μέσω του Exadata Cloud @ Customer.

Στις καινοτομίες επόμενης γενιάς περιλαμβάνονται τα εξής:
• Επέκταση δυνατοτήτων της Autonomous Database: H Oracle προσφέρει μια ειδική επιλογή υλοποίησης για την Oracle Autonomous Database. Αυτή η νέα επιλογή υλοποίησης εξασφαλίζει για τους πελάτες τα μέγιστα επίπεδα ασφάλειας, αξιοπιστίας και λειτουργικού ελέγχου για οποιαδήποτε κατηγορία φόρτων εργασίας βάσης δεδομένων. Επιπλέον, η Oracle ανακοίνωσε μια νέα έκδοση του Enterprise Manager, που παρέχει διευρυμένη υποστήριξη για την Oracle Autonomous Database.

• Επέκταση χαρτοφυλακίου Exadata: Η Oracle ανακοίνωσε τη διαθεσιμότητα της 2ης γενιάς της λύσης Exadata Cloud at Customer και την πιο πρόσφατη έκδοση της πλατφόρμας Exadata, Oracle Exadata X8M.

• Επιτάχυνση καινοτομίας στο λογισμικό βάσεων δεδομένων: Η Oracle έδωσε μερικά συνοπτικά στοιχεία για βασικές καινοτομίες στο λογισμικό που θα έρθουν με την Oracle Database 20c και την Oracle Autonomous Database. Σε αυτές τις καινοτομίες περιλαμβάνεται μια βάση δεδομένων με εγγενή μόνιμη μνήμη (PMEM), αυτοματοποιημένη μηχανική εκμάθηση (AutoML), εγγενείς πίνακες blockchain για ασφαλείς συναλλαγές και ένας δυαδικός τύπος δεδομένων JSON για αυξημένη απόδοση.

• Δυνατότητες για προγραμματιστές: H Oracle Autonomous Database και η Oracle Cloud Infrastructure θα είναι επίσης διαθέσιμες ως υπηρεσίες δωρεάν για πάντα.

• Αυτοματοποίηση της προστασίας για τα δεδομένα των πελατών: Το Oracle Data Safe είναι ένα ενοποιημένο κέντρο ελέγχου για αυτοματοποίηση της ασφάλειας των βάσεων δεδομένων και βελτίωση της ορατότητας σε ζητήματα ασφαλείας αναφορικά με δεδομένα, χρήστες και διαμόρφωση.