Η λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας (EBITDA) για την οικονομική χρήση 1/7/2017 – 30/6/2018 ανήλθε σε 403.000 ευρώ, ενώ οι ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 15.000 ευρώ (έναντι 97.000 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή χρήση) σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της CPI.

Τα έσοδα της εταιρείας παρουσίασαν οριακή αύξηση 1% και διαμορφώθηκαν σε 14,85 εκατ. ευρώ έναντι 14,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, με την συμμετοχή των υπηρεσιών στο σύνολο των εσόδων να είναι στα επίπεδα του 27%.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής  της CPI Αριστείδης Παπαθάνος, ανέφερε: «Συνεχίζουμε τις επενδύσεις για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την εταιρεία σε νέες αγορές και να αυξήσουμε τα μερίδιά μας στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε. Οι επενδύσεις αυτές έχουν οδηγήσει στο οριακό αποτέλεσμα της χρήσης από άποψη κερδοφορίας.
Το σημαντικό είναι πως διατηρούμε την ρευστότητα και την λειτουργική μας κερδοφορία ώστε να φτάσει ο καιρός που θα αρχίσουν αυτές οι επενδύσεις να αποδίδουν. Ο στόχος μας είναι στο τέλος της επομένης χρήσης να είμαστε κερδοφόροι έχοντας αυξήσει παράλληλα τα έσοδα της εταιρείας».