Στην υπουργική απόφαση που ρυθμίζει θέματα εφαρμογής και διαδικασιών του ν. 4577/2018 (Α’ 199) αναφέρθηκε το πρωί της Τρίτης ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στο Cyber Security Conference της KPMG, όπου συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής.

Η συγκεκριμένη απόφαση που υπογράφηκε πριν από λίγες ημέρες αποτελούσε εκκρεμή ενωσιακή υποχρέωση της χώρας και σχετίζεται άμεσα με την υπ’ αρ. 2016/1148 οδηγία, γνωστή και ως NIS – Network and Information Systems. Με την απόφαση ορίζονται οι κρίσιμες υποδομές και υπηρεσίες των οποίων, εάν η ομαλή δραστηριότητα διαταραχθεί, αναμένεται να υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού και στη ζωή των πολιτών.

Οι υποδομές και υπηρεσίες αυτές ορίζονται ως Φ.Ε.Β.Υ. (Φορείς Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών). Η οδηγία και, κατ’ επέκταση, η υπουργική απόφαση αφορά την έκδοση των βασικών απαιτήσεων ασφαλείας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών καθώς και τη διαδικασία παροχής πληροφοριών και κοινοποίησης συμβάντων ασφαλείας στις αρμόδιες Αρχές. Επίσης, καθορίζει τη μεθοδολογία προσδιορισμού των Φ.Ε.Β.Υ., τη μεθοδολογία αξιολόγησης και ελέγχου του επιπέδου ασφαλείας των συστημάτων αυτών, ενώ ορίζονται συγκεκριμένα πρωτόκολλα τόσο πρόληψης όσο και αντιμετώπισης περιστατικών Κυβερνοασφάλειας.