Ο ΟΤΕ στοχεύει στην εμπορική διάθεση των πρώτων υπηρεσιών VDSL εντός του 2010. Βασική προϋπόθεση εκπλήρωσης του στόχου είναι η τήρηση του χρονοδιαγράμματος που έχει θέσει η διοίκηση του Οργανισμού.

Η υλοποίηση του έργου θα ξεκινήσει από τον καινούργιο χρόνο και με την ολοκλήρωσή του θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες -τουλάχιστον αρχικά- 700.000 συνδρομητών. Ο προϋπολογισμός του υπολογίζεται στα 90 εκατ. ευρώ για την τριετία 2010-1012. Η απόσβεση της επένδυσης μπορεί να επιτευχθεί σε λιγότερο από 10 χρόνια, εφόσον δεν σημειωθούν σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου. Αν και η ταχύτητα για τη λήψη δεδομένων στην τεχνολογία VDSL είναι μικρότερη από εκείνη των οπτικών ινών στο σπίτι (FTTH) -50 Mbps και 100 Mbps αντίστοιχα, εντούτοις η επένδυση που απαιτεί η τεχνολογία FTTH είναι πολλαπλάσια εκείνης της VDSL.