Σημαντική πηγή εσόδων εξακολουθούν να αποτελούν για τον ΟΤΕ τα έργα Πληροφορικής, με τον όμιλο να λειτουργεί ως ένας από τους κύριους systems integrators για τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Όπως προκύπτει από τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσίευσε ο όμιλος για το 2023, τα έσοδα στον κλάδο του ICT την περσινή χρονιά ήταν αυξημένα κατά 7,8% σε σχέση με το 2022. Να σημειωθεί πως τα έργα ICT συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία «λοιπά έσοδα» του ΟΤΕ, στα οποία συγκεντρώνονται τα έσοδα από εναλλακτικές πηγές.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιοποίησε ο ΟΤΕ, τα «λοιπά έσοδα» στην Ελλάδα απέφεραν το 2023 στο ταμείο του ομίλου 692,8 κατ. ευρώ επί συνολικού κύκλου εργασιών 3,189,4 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι 645,3 εκατ. ευρώ που ήταν διαμορφωμένα το 2021. Ο ΟΤΕ συνεχίζει να υλοποιεί έργα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημοσίου τομέα, όπως το CRM, το Cloud, καθώς και το mAIgov. Ανέλαβε την ψηφιοποιήση των αρχείων του υπουργείου Ναυτιλίας και του υπουργείου Εξωτερικών, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΟΠΥΥ, διάφορα έργα smart cities στην τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε μεταξύ άλλων διάφορα έργα όπως υπηρεσίες cloud και κυβερνοασφάλειας.

Επιπλέον ο ΟΤΕ συνεχίζει να υλοποιεί στον ιδιωτικό τομέα έργα ERP, δίκτυα δεδομένων, έξυπνα συστήματα, έργα κυβερνοασφάλειας και άλλες λύσεις. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά  ο ΟΤΕ «αναμένει συνεχή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του στον τομέα του ICT, λόγω και της σταδιακής υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Οι συνολικές οικονομικές επιδόσεις
Τα συνολικά έσοδα της Ελλάδας ανήλθαν σε 3.189,4 ευρώ, αυξημένα κατά 1,1% σε σχέση με το 2022, αντανακλώντας κυρίως τις θετικές επιδόσεις στην κινητή, στα έργα ICT και στις ευρυζωνικές υπηρεσίες. Για το σύνολο του έτους, ο ΟΤΕ κατέγραψε κέρδη 531,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 36,8% από ένα χρόνο νωρίτερα. Ανακοίνωσε επίσης ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές στα 501 εκατ. σύμφωνα με το στόχο, ενώ οι επενδύσεις ανήλθαν στα 621 εκατ. «Κλείσαμε το 2023 με ένα τρίμηνο ισχυρών λειτουργικών και οικονομικών επιδόσεων, γεγονός που επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητα και τη συνέπεια με την οποία αντιμετωπίσαμε τις νέες προκλήσεις κατά τη διάρκεια του έτους», ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ. Ο όμιλος θα συνεχίσει την επενδυτική του στρατηγική, με ιδιαίτερη έμφαση στις υποδομές FTTH, το δίκτυο 5G και την ψηφιοποίηση όλων των σημείων επαφής με τους πελάτες, ενώ παράλληλα θα συνεχίσει  να επεκτείνεται σε νέες αγορές που σχετίζονται με την τεχνολογία.