Αύξηση κατά 4,7% παρουσίασαν το πρώτο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι τα ενοποιημένα έσοδα του ομίλου ΟΤΕ, που διαμορφώθηκαν σε 825,3 εκατ. ευρώ. Στην Ελλάδα οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 4,4% στα 748,2 εκατ. ευρώ επωφελούμενες από την ευνοϊκή βάση σύγκρισης, λόγω πανδημίας, καθώς και από τις ισχυρές επιδόσεις σε κινητή, τηλεόραση, ευρυζωνικές υπηρεσίες, και υπηρεσίες ICT.

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής αυξήθηκαν κατά 2,8% στο τρίμηνο, γεγονός που οφείλεται στη συνεχιζόμενη ενίσχυση των εσόδων από ευρυζωνικές υπηρεσίες και στις ισχυρές επιδόσεις της τηλεόρασης.

Στην κινητή, τα έσοδα από υπηρεσίες σημείωσαν αύξηση 4,5% λόγω ενίσχυσης των εσόδων τόσο από υπηρεσίες συμβολαίου όσο και καρτοκινητής, χάρη στις ενέργειες προώθησης της χρήσης δεδομένων και των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Τα έσοδα χονδρικής αυξήθηκαν κατά 5,7% στο τρίμηνο, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης των εσόδων από τη  διεθνή κίνηση καθώς και της αυξανόμενης διείσδυσης των οπτικών ινών στην εγχώρια αγορά. Τα λοιπά έσοδα σημείωσαν αύξηση 5,5% στο τρίμηνο, αντανακλώντας κυρίως την ανάπτυξη του ICT.

Η διοίκηση του ΟΤΕ διατηρεί τους στόχους της για το 2022. Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις του ομίλου εκτιμάται ότι θα αυξηθούν περίπου στα 620 εκατ. ευρώ, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμάται ότι θα ανέλθουν περίπου σε 600 εκατ. ευρώ το 2022. Η συνολική αμοιβή προς τους μετόχους για το 2022 θα ανέλθει  σε 500 εκατ. ευρώ και θα επιμεριστεί ισόποσα σε προτεινόμενο μέρισμα που αντιστοιχεί σε 0,558 ευρώ ανά μετοχή, και σε πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος ΟΤΕ – Ελλάδα (σε εκατ. ευρώ)

Κύκλος εργασιών
Α’ τρίμηνο 2022: 748,2
Α’ τρίμηνο 2021: 717

Έσοδα λιανικής σταθερής
Α’ τρίμηνο 2022: 239,6
Α’ τρίμηνο 2021: 233,1

Έσοδα από υπηρεσίες κινητής
Α’ τρίμηνο 2022: 231,6
Α’ τρίμηνο 2021: 221,6

Έσοδα χονδρικής
Α’ τρίμηνο 2022: 143,7
Α’ τρίμηνο 2021: 135,9

Λοιπά Έσοδα
Α’ τρίμηνο 2022: 133,3
Α’ τρίμηνο 2021: 126,4