Στην υπογραφή σύμβασης με τον ΟΤΕ για την ανάθεση του έργου «ασύρματη δικτύωση φοιτητικών εστιών και διασύνδεσής τους με το Ακαδημαϊκό Δίκτυο ΕΔΕΤ» της πράξης «Ήφαιστος» προχώρησε το ΕΔΥΤΕ. Η διαγωνιστική διαδικασία είχε οδηγήσει στην ανάδειξη του ΟΤΕ ως οριστικού αναδόχου του έργου, με χρηματικό τίμημα 805.000 ευρώ. Η διάρκεια της σύμβασης είναι πέντε χρόνια. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν επίσης οι εταιρείες ByteNeurosoftIntracom Telecom και Cosmos Business Systems. Το έργο αφορά στην προμήθεια στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργική κατάσταση δικτύων WiFi σε 11 φοιτητικές εστίες ανά την επικράτεια. Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει δύο ειδών παρεμβάσεις:

– Ασύρματη δικτύωση WiFi φοιτητικών εστιών στις οποίες δεν υπήρχε υποδομή

– Βελτίωση της πρόσβασης επιλεγμένων εστιών στα δίκτυα των γειτονικών ακαδημαϊκών φορέων με νέες ραδιοζεύξεις.