Στην υπογραφή σύμβασης με το ΕΔΥΤΕ για την υλοποίηση του έργου «επέκταση του δικτύου οπτικών ινών ΕΔΕΤ για τη διασύνδεση νοσοκομειακών μονάδων», προχώρησε σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΟΤΕ. Το έργο εντάσσεται στην πράξη με τίτλο «Παροχή προηγμένων δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας, και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας». Η χρηματική αξία της προμήθειας ανέρχεται στα 927.000 ευρώ. Το έργο αποσκοπεί στη διασύνδεση, στο δίκτυο οπτικών ινών του ΕΔΥΤΕ, του συνόλου των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας σε ταχύτητες 1/10Gbps με μίσθωση υποδομής οπτικών ινών για 15 έτη. 

Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά υπηρεσίες που θα παρασχεθούν με συμβάσεις τύπου IRU (Indefeasible Right of Use) που περιλαμβάνουν:

-τις υπηρεσίες υλοποίησης συνδέσμων οπτικών ινών (κατά τους πρώτους 6 μήνες του έργου),

-την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των συνδέσμων οπτικών ινών για 15 έτη,

– καθώς και τις υπηρεσίες συντήρησης των συνδέσμων οπτικών ινών για, επίσης, 15 χρόνια.

H διασύνδεση των 92 δημοσίων νοσοκομειακών μονάδων της χώρας με το δίκτυο του ΕΔΥΤΕ κατ’ αναλογία με την πρακτική που ακολουθείται σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με πολλαπλά οφέλη για το λειτουργικό, κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο των νοσοκομείων και για το επιστημονικό τους προσωπικό.