Δραστικά μέτρα περιορισμού του κόστους σε όλους τους τομείς, με σκοπό να διατηρηθούν τα λειτουργικά κέρδη και οι ταμειακές ροές, θέτει σε εφαρμογή ο ΟΤΕ, για να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο όμιλος, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που δημοσίευσε, κατέγραψε το πρώτο τρίμηνο του 2020 αύξηση εσόδων κατά 3,6%, χάρη στις θετικές επιδόσεις του σε Ελλάδα και Ρουμανία. Παρά τα θετικά αποτελέσματα, ο όμιλος θα κινηθεί το επόμενο διάστημα στο δίπτυχο «μείωση δαπανών-ψηφιακός μετασχηματισμός», προκειμένου να θωρακιστεί απέναντι στο ενδεχόμενο ενός νέου γύρου lockdown.

Οι τομείς που επηρεάζονται από την κρίση
Η διοίκηση εκτιμά ότι ενδεχόμενη επανάληψη των περιοριστικών μέτρων θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας, μειώνοντας τα έσοδα από υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, περιορίζοντας προσωρινά τη δυνατότητα της εταιρείας να εισπράξει λογαριασμούς και επηρεάζοντας την εφοδιαστική αλυσίδα. Τομείς που αναμένεται να επηρεαστούν ή ήδη επηρεάζονται από την κρίση του κορονοϊού είναι το B2B, το ICT, οι υπηρεσίες κινητής, οι πωλήσεις συσκευών και το roaming. Ο ΟΤΕ αναμένει για το 2020, προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 600 εκατ. ευρώ, προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές 610, εκατ. ευρώ και ελεύθερες ταμειακές ροές 350 εκατ. ευρώ.

Ισχυρή αύξηση στα δεδομένα κινητής
Όσον αφορά την Ελλάδα, τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 1,4% καθοδηγούμενα από υπηρεσίες δεδομένων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, για τις οποίες υπήρχε ζήτηση λόγω των περιοριστικών μέτρων, που επιβλήθηκαν εξαιτίας του κορονοϊού. Αύξηση της τάξεως του 32% κατέγραψαν τα έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων κινητής, παρά την προσφορά δωρεάν data στους συνδρομητές κατά την περίοδο του lockdown.