Η ένωση εταιρειών «ΟΤΕ-Byte» και η Active Computer Systems ανέλαβαν την υλοποίηση του έργου «προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής», μετά τις συμβάσεις που υπέγραψαν με το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Πιο συγκεκριμένα το πρώτο τμήμα του διαγωνισμού ανατέθηκε στην κοινοπραξία «ΟΤΕ-Byte» με την αξία της σύμβασης να ανέρχεται στα 2,79 εκατ. ευρώ. Το δεύτερο τμήμα του διαγωνισμού κέρδισε η Active Computer Systems με την αξία της σύμβασης να ανέρχεται στα 2,64 εκατ. ευρώ. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν, επίσης, οι εταιρείες Space Hellas και Πλαίσιο Computers.

Τι περιλαμβάνει η σύμβαση

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η προμήθεια, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας εξοπλισμού Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε σχολικές μονάδες Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Πειραιά, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Πιο αναλυτικά η προμήθεια περιλαμβάνει: σταθερούς και φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, επιτραπέζιους και επίτοιχους βιντεοπροβολείς, έγχρωμους και ασύρματους εκτυπωτές Α4, ασπρόμαυρα πολυμηχανήματα Α3 και Α4, ασύρματα σημεία πρόσβασης, εξυπηρετητές, υπολογιστικές μονάδες χαμηλού όγκου κατανάλωσης, μεταγωγείς, σετ ρομποτικής, διαδραστικά συστήματα και μονάδες αδιάλειπτης παροχής ρεύματος.